Structured Notes en Afgeleide Instrumenten

  • Vastgelegde vervaldag

  • Recht op kapitaalterugbetaling (volledig of gedeeltelijk)*


Structured Notes zijn hybride schuldinstrumenten die doorgaans door financiële instellingen worden uitgegeven. Ze combineren complexe financiële technieken om een rendement te bieden dat gekoppeld is aan diverse onderliggende waarden (bijvoorbeeld een aandelenindex of rentevoet). Inschrijven kan enkel gedurende een vooraf bepaalde periode. In sommige gevallen is er op de eindvervaldag een recht op terugbetaling van het belegde kapitaal (zonder kosten), behalve bij faillissement of wanbetaling van de emittent en/of de garant. ​

Een uitvoerige beschrijving van de risicofactoren die aan de Structured Notes zijn verbonden, vindt u in het Prosp​ectus (en het eventueel supplement).

* Recht op de terugbetaling van 100% van het beginkapitaal door de emittent op de eindvervaldag (zonder kosten), behalve bij faillissement of wanbetaling van de emittent en/of de garant.

Bijkomende informatie

Heeft u klachten

Indien u klachten heeft kan u terecht bij ING, Complaint Management, Sint- Michielswarande 60, 1040 Brussel of via email, klachten@ing.be​. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, not found (www.ombudsfin.be).

Geïnteresseerd in Structured Notes?

​​​​​​

Terug naar Obligaties en Afgeleide Instrumenten