Euro-obligaties

  • Euro-obligaties

  • Gestructureerde obligaties


Een obligatie is een schuldbekentenis van de instantie die de obligatie uitgeeft (de emittent). Ze vertegenwoordigt een deelname in een lening op lange termijn, waardoor de bezitter van de obligatie interesten ontvangt. Een obligatie is verbonden aan een vaste looptijd, een rentevoet die recht geeft op een periodieke coupon en een terugbetalingsprijs op de eindvervaldag.

Een obligatie wordt altijd eerst uitgegeven op de primaire markt. Beleggers kunnen inschrijven op een nieuw uitgegeven obligatie tijdens een beperkte uitgifteperiode. Na de uitgifteperiode kan een obligatie alleen nog gekocht worden op de secundaire markt, waar effecten worden uitgewisseld. Op de secundaire markt variëren de koersen dagelijks, onder andere in functie van de rentevoeten en de kredietwaardigheid van de emittent.

Euro-obligaties

Een obligatie uitgegeven door een internationale bankengroep, buiten het land van de emittent en in verschillende landen tegelijk, wordt ook wel “euro-obligatie” genoemd. Met een euro-obligatie investeert u in grote internationale bedrijven, overheden, instellingen of banken.

Meer weten over obligaties?

*Startkapitaal voor kosten en taksen.

Terug naar Obligaties