Staatsbon

  • Vast en gewaarborgd rendement

  • Flexibiliteit

  • Zekerheid


Kiezen voor een Staatsbon is kiezen voor de zekerheid van een vast en gewaarborgd rendement, terwijl u toch op elk ogenblik over uw kapitaal kunt beschikken.

Wat is een Staatsbon?

Het is een effect met vast rendement en een j​aarlijkse coupon in euro’s,  uitgegeven door de Belgische overheid voor niet-professionele beleggers. Het effect wordt vier maal per jaar uitgegeven op de primaire markt (maart, juni, september, december) en staat genoteerd op de Brusselse beurs.

ING België behoort tot de beleggingsinstellingen die door het Ministerie van Financiën erkend zijn.

Bijkomende informatie

Heeft u klachten

Indien u klachten heeft kan u terecht bij ING, Complaint Management, Sint- Michielswarande 60, 1040 Brussel of via email, klachten@ing.be. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, node=/RATES/GENERAL/OMBUDS_NL;replace=html (www.ombudsfin.be).

Interesse?

​​​​​

Terug naar Obligaties en Afgeleide Instrumenten