Franklin Technology Fund

  • -


Profiteer van beleggingskansen in …

Het compartiment beoogt kapitaalgroei door ten minste twee derde van zijn vermogen te beleggen in aandelen van bedrijven uit de VS en andere landen, die naar verwachting voordeel zullen halen uit de ontwikkeling, de vooruitgang en het inzetten van technologie- en communicatiediensten en –apparatuur.

Bekijk snel het rendement van dit fonds!

Het Franklin Technology Fund is geen fonds van de groep ING.

Voor beleggers die streven naar :

  • Bedrijven met sterk groeipotentieel, specifiek in de technologie- en telecommunicatiesectoren
  • Een beleggingsteam dat nauw contact met de besluitvormers heeft: geregelde bedrijfsbezoeken en geografische nabijheid bij de meeste technologiebedrijven in Silicon Valley
  • Portefeuillediversificatie : het compartiment biedt beleggers een participatie in toonaangevende bedrijven die innoverend werk verrichten in de technologie- en telecommunicatiesectoren

Maar...

  • De netto-inventariswaarde van het compartiment kan schommelen als gevolg van bewegingen op de aandelenmarkten
  • Beleggen in één wereldwijde sector, zoals technologie- en telecommunicatiesectoren, is riskanter dan een portefeuille die wereldwijd over meerdere sectoren gespreid is. Dit betekent dat de onderliggende netto-inventariswaarde op korte termijn sterker kan stijgen of dalen
  • Er bestaat een risico dat zich voordoet wanneer ongunstige marktomstandigheden invloed hebben op de mogelijkheid om activa te verkopen wanneer nodig. Verminderde liquiditeit kan een negatieve invloed hebben op de prijs van activa

Geïnteresseerd?