AXA WF Global Emerging Market Bonds

  • opportunities provided by a large investment universe.

  • diversification compared to traditional global equity funds.


​AXA WF Global Emerging Market Bonds, compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht, AXA WORLD FUNDS.
Profiteer van de dynamiek van de groeilanden.

De groeilanden of opkomende markten zijn landen met sociale of zakelijke activiteiten die zich in het proces bevinden van snelle groei en industrialisatie. De acht grootste op basis van het Bruto Binnenlands Product.

Het fonds AXA WF Global Emerging Markets Bonds wordt actief beheerd en belegt in obligaties uit de groeimarkten. Het belegt in bedrijfs- en staatsobligaties uitgegeven in USD, Euro of lokale valuta. Het fonds streeft naar een optimale diversificatie en tracht zo alle mogelijke opportuniteiten te benutten.
 

Het fonds AXA WF Global Emerging Markets Bonds is geen fonds van de groep ING.

 

​Dit compartiment is geschikt voor beleggers die:

  • hun portefeuille wensen te diversifiëren door middel van een belegging in hoogrentende obligaties uit de groeilanden.
  • een beleggingshorizon hebben van minimum zes jaar.

Maar…

  • het kapitaal is niet gegarandeerd.
  • het fonds belegt in financiële instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn.
  • De portefeuille kan eveneens in andere munten beleggen dan de euro. De schommelingen in de wisselkoersen kunnen leiden tot een stijging of daling van de waarde van het fonds.
  • het risico bestaat dat de emittenten van de in het fonds aangehouden obligaties hun verplichtingen niet kunnen nakomen of dat hun kredietnotering naar beneden wordt bijgesteld. Dit kan leiden tot een vermindering van de intrinsieke waarde.

​Geïnteresseerd?

Maak nu en afspraak in een ING-kantoor naar keuze.

Terug naar Fondsen