BGF World Gold

  • Growth potential

  • Diversification

  • Global approach


BGF World Gold > Beleggen in goudmijnaandelen


Het compartiment belegt wereldwijd ten minste 70% van de totale activa in de aandeleneffecten van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de goudmijnbouw. Het compartiment kan ook beleggen in aandeleneffecten van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de winning van andere edelmetalen, van mineralen en basismetalen of van alleen mineralen. Het compartiment houdt geen fysiek goud of metaal aan.
 
Het BGF World Gold is geen fonds van de groep ING.

Dit compartiment is geschikt voor beleggers die:

  • toegang willen krijgen tot een gespreide portefeuille van goudmijnaandelen en andere edele metalen om te kunnen profiteren van de structureel stijgende trend van de goudprijs.
  • een ideale diversificatie binnen een grotere beleggingsportefeuille zoeken. Goudmijnaandelen gedragen zich doorgaans anders dan aandelen uit andere sectoren, omdat de winsten in deze sector vooral bepaald worden door de goudprijs, in plaats van de algemene economische activiteit. Goud is traditioneel een ‘veilige haven’ en in perioden van hoge marktvolatiliteit of politieke onzekerheid wordt veel waarde gehecht aan het fysieke karakter ervan. Omdat het edelmetaal gezien wordt als een bescherming tegen inflatie en zwakkere valuta’s, zijn beleggers er sinds de financiële crisis meer en meer in geïnteresseerd.

Maar…

  • In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor de toekomst.
  • De waarde van beleggingen in aandelen en de inkomsten hieruit kunnen zowel dalen als stijgen. Beleggers in het compartiment hebben geen garantie of bescherming van het vermogen, dus het is mogelijk dat u uw geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt.
  • De portefeuille van het compartiment kan in verschillende andere valuta’s dan de euro beleggen. Valutaschommelingen kunnen daarom leiden tot een stijging of daling van de waarde van een belegging.
  • Concentratie van beleggingen in één sector kan voordelig zijn, maar het is belangrijk op te merken dat de prestatie eveneens gevoeliger kan zijn voor sectorspecifieke factoren, zoals veranderingen in de macro-economische omstandigheden, fiscale factoren of regelgeving, waardoor het resultaat sterker kan schommelen dan bij compartimenten die in meerdere sectoren beleggen.
  • Zoals te verwachten brengen internationale beleggingen specifieke risico’s en voordelen met zich mee, zoals de hierboven genoemde valutaschommelingen.

​Geïnteresseerd?

Maak nu een afspraak in een ING-kantoor naar keuze.

Terug naar Fondsen