Franklin Global Small Mid Cap Growth Fund


​Op zoek naar verborgen beleggingsopportuniteiten

Het compartiment beoogt kapitaalgroei door hoofdzakelijk te beleggen in kapitaaleffecten en/of aan kapitaal gerelateerde effecten van kleine en middelgrote ondernemingen die zijn opgericht of hun voornaamste bedrijfsactiviteiten uitoefenen in ontwikkelde landen over de hele wereld en die op het moment van aankoop een beurskapitalisatie hebben van meer dan USD 100 miljoen en minder dan USD 8 miljard.
 
Het FRANKLIN GLOBAL SMALL Mid CAP GROWTH FUND is geen fonds van de groep ING.

Bekijk snel het rendement van dit fonds!

​Voor beleggers die:

  • streven naar vermogensgroei door te beleggen in aandelen.
  • streven naar een groeibelegging geconcentreerd in ondernemingen met kleine of middelgrote kapitalisatie.
  • het voornemen hebben om hun belegging te houden voor een middellange tot lange termijn.

Maar…

  • bij schommelingen in de nettovermogenswaarde van het compartiment ten gevolge van de evolutie van de aandelenbeurzen is er een risico van vermogensverlies voor de belegger.
  • beleggen in bedrijven met beperkte marktkapitalisatie kunnen bijzonder risicovol en onderhevig aan fluctuaties zijn, waardoor de waarde van de belegging grote opwaartse of neerwaartse wijzigingen op korte termijn kan vertonen.
  • er is een verhoogd risico bij beleggingen in groeigerichte aandelen: de waarde van de belegging kan grote opwaartse of neerwaartse wijzigingen op korte termijn vertonen.

Geïnteresseerd?

Maak nu een afspraak in een ING-kantoor naar keuze.

Terug naar Fondsen