Franklin Mutual European Fund

  • Diversifiëring

  • Geringe volatiliteit

  • Jarenlange beleggingservaring


Behoedzaam beleggen in Europese aandelen

Onder normale marktomstandigheden streeft het compartiment naar vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van bedrijven die opgericht zijn of die hun voornaamste activiteiten hebben in Europese landen waarvan de beheerder denkt dat deze verkrijgbaar zijn tegen prijzen minder dan hun intrinsieke waarde. Het compartiment kan ook tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in niet-Europese effecten.

Het Franklin Mutual European Fund is geen fonds van de groep ING.

Bekijk snel het rendement van dit fonds!

Voor beleggers die:

  • streven naar vermogensgroei, occasioneel op korte termijn, en in mindere mate naar inkomsten.
  • streven naar een belegging in ondergewaardeerde ondernemingen uit elk Europees land.
  • het voornemen hebben om hun belegging te houden voor een middellange tot lange termijn.

Maar…

  • Wisselkoersrisico: Het verliesrisico ten gevolge van koerswisselingen of ten gevolge van de regelgeving met betrekking tot de beheersing van wisselkoersen.
  • Derivatenrisico: Het verliesrisico in een instrument waar een kleine verandering in waarde van de onderliggende investering een grotere impact kan hebben op de waarde van dit instrument. Derivaten of afgeleide producten kunnen bijkomende liquiditeit, krediet- en tegenpartijrisico’s inhouden.
  • Liquiditeitsrisico: Het risico dat zich voordoet wanneer ongunstige marktomstandigheden invloed hebben op de mogelijkheid om activa te verkopen wanneer nodig. Verminderde liquiditeit kan een negatieve invloed hebben op de prijs van activa.

Geïnteresseerd?

Maak nu een afspraak in een ING-kantoor naar keuze.

Terug naar Fondsen