Franklin Mutual Global Discovery Fund

  • een

  • twee

  • drie


 

Profiteer van beleggingskansen in

Onder normale marktomstandigheden streeft het compartiment naar vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van bedrijven die opgericht zijn of die hun voornaamste activiteiten hebben in Europese landen waarvan de beheerder denkt dat deze verkrijgbaar zijn tegen prijzen minder dan hun intrinsieke waarde. Het compartiment kan ook tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in niet Europese effecten.

Bekijk snel het rendement van dit fonds!

Het Franklin Mutual Global Discovery Fund is geen fonds van de groep ING.

Voor beleggers die streven naar :

  • Europese diversificatie per land, sector en marktkapitalisatie
  • Lage waarderingen. De ontwikkelde landen van Europa blijven een aantrekkelijk gebied wat waardering betreft
  • Opportuniteiten in bedrijven die geherstructureerd worden of betrokken zijn bij fusies en overnames

Maar...

  • Er bestaat een verliesrisico ten gevolge van koerswisselingen of ten gevolge van de regelgeving met betrekking tot de beheersing van wisselkoersen
  • Er bestaat een verliesrisico in een instrument waar een kleine verandering in waarde van de onderliggende investering een grotere impact kan hebben op de waarde van dit instrument
  • Er bestaat een risico dat zich voordoet wanneer ongunstige marktomstandigheden invloed hebben op de moegelijkheid om activa te verkopen wanneer nodig

Geïnteresseerd?

Maak nu een afspraak in een ING-kantoor naar keuze.

Terug naar Fondsen