ING Renta Fund Euromix Bond

  • Lorem Ipsum


Actief beleggen in kwaliteitsobligaties...

Het compartiment van het fonds naar Luxemburgs recht ING (L), belegt hoofdzakelijk in een portefeuille van obligaties in euro uitgegeven door emittenten gevestigd in de Europese Unie (meer bepaald in Lidstaten die tot de eurozone behoren). Het doel van het compartiment is de prestaties van de referentie-index, de Barclays Capital Euro Treasury AAA 1-10 Year, over een periode van verschillende jaren te overtreffen. Het compartiment belegt daarom hoofdzakelijk in staats- of bedrijfsobligaties van hogere kwaliteit (met een rating AAA of AA).

Voor beleggers die:

  • willen investeren in kwaliteitsvolle staats- en bedrijfsobligaties uitgegeven in euro. Het lage risicoprofiel van dit compartiment maakt het geschikt als de basis van een beleggingsportefeuille.

Maar…

Marktrisico

Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat het compartiment belegt in obligaties en dus onderhevig is aan normale en uitzonderlijke marktschommelingen en aan andere risico's die eigen zijn aan dergelijke beleggingen.

Kredietrisico

Het compartiment kan zowel in staats- als bedrijfsobligaties beleggen. Het kredietrisico dat verwacht kan worden bij beleggingen in bedrijfsobligaties is doorgaans hoger dan bij staatsobligaties van de eurozone.

Geen kapitaalbescherming

De belegger in dit compartiment geniet geen garantie, noch kapitaalbescherming. De waarde van de beleggingen en de inkomsten die eruit worden gegenereerd kunnen zowel dalen als stijgen. Het is dus mogelijk dat dit tot een gedeeltelijk of volledig verlies van het belegde kapitaal leidt.

Geïnteresseerd?

Koop dit compartiment nu via Home'Bank en profiteer van een onmiddellijke korting van 20% op de uitgifteprovisie.

Terug naar Fondsen