Templeton Asian Growth Fund

  • Lorem Ipsum


Focus op één van de snelstgroeiende regio's

Het compartiment streeft naar vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen met een notering in Azië (uitgezonderd Australië, Nieuw Zeeland en Japan).

Het TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND is geen fonds van de groep ING.

Voor beleggers die:

  • streven naar vermogensgroei door te beleggen in effecten van ondernemingen in Azië, inclusief opkomende markten,
  • het voornemen hebben hun belegging te houden op middellange en lange termijn.

Maar…

  • schommelingen in de nettovermogenswaarde van het compartiment via het verloop van de aandelenbeurzen betekenen een risico van vermogensverlies voor de belegger.
  • beleggingen in opkomende markten kunnen bijzonder volatiel zijn: er kunnen zich op de korte termijn sterkere prijsstijgingen of -dalingen voordoen.
  • blootstelling aan buitenlandse valuta's kan het compartiment zowel positief als negatief beïnvloeden bij wisselkoersschommelingen.

Geïnteresseerd?

Maak nu een afspraak in een ING-kantoor naar keuze.

Terug naar Fondsen