decease-releaseassets

Welke documenten moet u voorleggen om de banktegoeden te laten deblokkeren?

Om de rekeningen van de nalatenschap te laten deblokkeren, moet u uw hoedanigheid van erfgenaam aantonen met een akte of attest van erfopvolging. Dit document kan door een notaris (tegen betaling) worden opgesteld. Onder bepaalde voorwaarden kan ook de ontvanger van het registratiekantoor dit document opmaken (gratis).


Algemeen


Voor de deblokkering van de banktegoeden moeten de erfgenamen ING een erfopvolging bezorgen. Dat is een van deze documenten:

  • een akte van erfopvolging of een akte van bekendheid verleden door de notaris,
  • een attest van erfopvolging uitgereikt door de ontvanger van het registratiekantoor.

Bijzondere gevallen


In sommige bijzondere gevallen zijn er aanvullende formaliteiten te vervullen (de overledene was gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, een van de erfgenamen is minderjarig, de overledene heeft een testament opgesteld, een erfgenaam woont in het buitenland enz.). Naargelang uw situatie laat ING u weten om welke extra documenten het gaat.

Aanvraagformulier attest van erfopvolging>

Andere vragen:

Welke documenten moet u voorleggen om de banktegoeden te laten deblokkeren?

Om de rekeningen van de nalatenschap te laten deblokkeren, moet u uw hoedanigheid van erfgenaam aantonen met een akte of attest van erfopvolging. Dit document kan door een notaris (tegen betaling) worden opgesteld. Onder bepaalde voorwaarden kan ook de ontvanger van het registratiekantoor dit document opmaken (gratis).


Algemeen


Voor de deblokkering van de banktegoeden moeten de erfgenamen ING een erfopvolging bezorgen. Dat is een van deze documenten:

  • een akte van erfopvolging of een attest van erfopvolging verleden door de notaris,
  • een attest van erfopvolging uitgereikt door de ontvanger van het registratiekantoor.

Bijzondere gevallen


In sommige bijzondere gevallen zijn er aanvullende formaliteiten te vervullen (de overledene was gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, een van de erfgenamen is minderjarig, de overledene heeft een testament opgesteld, een erfgenaam woont in het buitenland enz.). Naargelang uw situatie laat ING u weten om welke extra documenten het gaat.

Aanvraagformulier attest van erfopvolging>

Andere vragen: