Hervorming spaarrekeningen

Meer transparantie voor uw gereglementeerde spaarrekeningen


Op 27 september 2013 verscheen er een nieuw koninklijk besluit die de werking van de gereglementeerde spaarrekeningen wijzigt. Het doel van dit koninklijk besluit bestaat erin de berekening en de betaling van de basisrente en de getrouwheidspremie te uniformiseren.Daarnaast zal het ook mogelijk worden de getrouwheidspremie te behouden bij overdrachten tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij dezelfde bank.

Wat houdt de hervorming concreet in?

 • Trimestriële uitbetaling van de getrouwheidspremie

  De getrouwheidspremie (die verworven is na 12 opeenvolgende maanden) zal op trimestriële basis uitbetaald worden. U zult uw getrouwheidspremie dus sneller ontvangen dan vroeger. De data van uitbetaling zijn 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. (De basisinteresten worden zoals voorheen jaarlijks uitbetaald, namelijk op 1 januari).

 • Meeneembaarheid tussen gereglementeerde spaarrekeningen bij dezelfde bank

  Tot 3 keer per gereglementeerde spaarrekening en per kalenderjaar kunt u geld overschrijven naar een andere gereglementeerde spaarrekening bij dezelfde bank zonder de al opgebouwde periode van de getrouwheidspremie te verliezen. De periode van 12 opeenvolgende maanden moet in totaal wel gerespecteerd blijven. Er geldt een minimumbedrag van € 500 bij een overschrijving naar een andere gereglementeerde spaarrekening. Daarnaast moet minstens 1 van de titularissen van beide gereglementeerde spaarrekeningen dezelfde zijn.

 • Detailberekening van de interesten

  Een detailberekening van de interesten geeft een exacte berekening van de uitbetaalde interesten. In deze detailberekening krijgt u een overzicht van de betaalde basisinteresten en de betaalde getrouwheidspremie evenals de status van de nog niet verworven maar wel al opgebouwde getrouwheidspremie. De structuur van deze detailberekening is dezelfde in alle banken en opgelegd door de FSMA.

 • Calculator

  Elke bank moet een calculator voorzien. De calculator is een rekenmodule waarmee u als cliënt kunt nagaan wat de impact is op uw getrouwheidspremie bij een geldopname of overschrijving van uw gereglementeerde spaarrekening. U zult een duidelijk beeld hebben op de gevolgen van een geldopname of overschrijving. Deze calculator geeft weer wanneer de periode van een getrouwheidspremie is gestart, wanneer deze getrouwheidspremie verworven zal zijn, op welk bedrag de getrouwheidspremie van toepassing is en de rentevoet die van toepassing is voor elk bedrag.

 • Rentegarantie van 3 maanden

  Als een bank de rente verhoogt moet zij minstens 3 maanden wachten vooraleer deze rentevoet weer te verlagen. Alleen als de Europese Centrale Bank haar rentevoet verlaagt in die periode mag de bank ook haar rentevoet verlagen. Een bank mag de rentevoeten wel verder verhogen in het voordeel van de cliënt zonder rekening te houden met deze periode van 3 maanden.

 • Afschaffing van beperkende voorwaarden bij het openen van gereglementeerde spaarrekeningen

  Er geldt een verbod op aanbiedingen enkel voor ‘nieuwe klanten‘ en voor ‘vers geld’ (geld dat nog niet eerder bij dezelfde bank heeft gestaan). Bij het openen van een gereglementeerde spaarrekening kan een bank nog steeds een minimuminleg vragen.

 • Beperking van het maximumaantal gereglementeerde spaarrekeningen

  Om het aantal gereglementeerde spaarrekeningen voor de cliënten overzichtelijk te houden is het aantal toegelaten gereglementeerde spaarrekeningen die een bank mag aanbieden beperkt tot 6.

Voor meer gedetailleerde informatie over de overeengekomen maatregelen vragen wij u het onderstaande document door te nemen.

FAQ (Vaak gestelde vragen)

 

  Terug naar Nuttige info