Domicilieer uw inkomsten en profiteer van talrijke voordelen...

 
 

Ons aanbod

Autoverzekering

€ 30

terugbetaald als u een ING Auto-
verzekering neemt

Autoverzekering

Onze autoverzekering,
dat is:

 • de beste prijs/
  kwaliteitsverhouding
 • advies, dag en nacht
 • een vlotte overstap
Kredietkaarten

€ 0

kosten voor het 1e jaar als u een kredietkaart neemt

Kredietkaarten

  Vind de kredietkaart die
  het best bij u past:

 • veilig betalen en geld opnemen
 • wereldwijd
 • extra betaalcomfort
Reisbijstand

€ 10

korting op uw reisverzekering

Reisbijstand

Onze reisverzekering biedt:

 • bijstand thuis en in het buitenland
 • bijstand aan voertuigen
 • advies, dag en nacht
Spaarplan

€ 20

korting op elk spaarplan

Spaarplan

Een spaarplan op maat
van uw spaardoel:

 • uw pensioen
 • uw projecten
SPAARPLAN VOOR JONGEREN

€ 20

korting op elk spaarplan voor jongeren.

SPAARPLAN VOOR JONGEREN

Investeer in de toekomst van uw kinderen via

 • een spaarplan met gegarandeerd rendement
 • een periodiek beleggingsplan

Wat moet u doen?

 

Domicilieer uw inkomsten op uw ING-zichtrekening

(loon, pensioen, werkloosheidsuitkering enz.) binnen de 3 maanden vanaf de 1e dag
van de maand die volgt op de maand waarin u uw ING-zichtrekening geopend hebt.

 

Vraag 1 of meer ING-producten

op deze pagina aan binnen de 5 maanden vanaf de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin u uw ING-zichtrekening geopend hebt.

Ontdek ook...

Gratis: de mobiele applicatie MyING.be

Met MyING.be doet u uw betalingen waar en wanneer u dat wilt. U kunt ook het saldo van uw rekeningen en uw kredietkaarten raadplegen. Of een afspraak maken in een ING-kantoor naar keuze.

 
Wettelijke bepalingen
Wettelijke bepalingen

De aanbiedingen voor de bijgaande voordelen zijn geldig voor elke intekening op het betrokken product/de betrokken dienst van ING binnen vijf maanden vanaf de eerste dag van de maand na de opening van een ING-zichtrekening (onder voorbehoud van aanvaarding door ING België (of voor de verzekeringen, de betrokken verzekeringsmaatschappij) en wederzijds akkoord). Ze zijn uitsluitend bestemd voor de cliënten die de brochure 'Profiteer van talrijke voordelen' ontvangen en die op het ogenblik van afgifte van de brochure (met andere woorden, op de datum vermeld op de brochure) al een ING-zichtrekening geopend hebben en hun inkomsten voor het eerst effectief op de aldus geopende zichtrekening domiciliëren. De inkomstendomiciliëring (loon, pensioen of werkloosheidsuitkering) moet effectief zijn vanaf een datum in de periode binnen drie maanden vanaf de eerste dag van de maand na de rekeningopening en dat minstens tot eind juni 2014. Bovendien zijn de aanbiedingen alleen geldig tegen afgifte van de betrokken waardebonnen in de ING-kantoren op het ogenblik van de intekening of de aanvraag voor de intekening op het betrokken contract (met uitzondering van de aanvragen via de pagina ing.be/voordelig). De aanbiedingen zijn eveneens onderworpen aan eventuele andere voorwaarden en bepalingen vermeld op de waardebonnen. Elk aanbod is beperkt tot maximaal één korting per persoon voor elk product of elke dienst en is niet cumuleerbaar met andere voordelen voor hetzelfde betrokken product of dezelfde betrokken dienst. De voorwaarden en bepalingen van voormelde aanbiedingen evenals de algemene voorwaarden van de verschillende producten en diensten van ING zijn verkrijgbaar in alle ING-kantoren.

ING Life Savings Plan is een levensverzekering van het type tak 21 van ING Life Belgium nv, met flexibele premies waarvan de intrestvoet op de gestorte nettopremies gegarandeerd is. Taks op de premie: 2% op elke gestorte premie. Instapkosten: 3,5% op elke gestorte premie (na afhouding van de taks van 2%). Afkoopvergoeding: 5% (degressief gedurende de laatste vijf jaar van het contract). Tarieven en taksen op 01/06/2013, wijzigbaar na voorafgaand bericht op de intekening. Lees voor meer gedetailleerde informatie de financiële infofiche levensverzekering, verkrijgbaar in alle ING-kantoren of op www.ing.be. ING Life Pension Plan is een levensverzekering van het type tak 21 van ING Life Belgium nv, met flexibele premies waarvan de intrestvoet op de gestorte nettopremies gegarandeerd is. De gestorte premies kunnen recht geven op een belastingvermindering. Taks op de premie: 2% op elke gestorte premie. Instapkosten: 3,5% op elke gestorte premie (na afhouding van de taks van 2%). Afkoopvergoeding: 5% (degressief gedurende de laatste vijf jaar van het contract). Tarieven en taksen op 01/06/2013, wijzigbaar na voorafgaand bericht op de intekening. Lees voor meer gedetailleerde informatie de financiële infofiche levensverzekering, verkrijgbaar in alle ING-kantoren of op www.ing.be. ING Life Savings Plan en ING Life Pension Plan worden aangeboden (onder voorbehoud van aanvaarding door ING Life Belgium nv en wederzijds akkoord) door: Verzekeraar: ING Life Belgium nv, verzekeringsonderneming, toegelaten onder het codenummer 2550. Vennootschapszetel: Sint-Michielswarande 70, B-1040 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0890.270.057 – www.ing.be - BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE28 3100 7627 4220. Verzekeringsbemiddelaar: ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.200.393 – www.ing.be - BIC: BBRUBEBB – IBAN BE45 3109 1560 2789.

ING Life Savings Plan Junior is een levensverzekering van het type tak 21 van ING Life Belgium nv, met flexibele premies waarvan de intrestvoet op de gestorte nettopremies gegarandeerd is. Taks op de premie: 2% op elke gestorte premie. Instapkosten: 3,5% op elke gestorte premie (na afhouding van de taks van 2%). Afkoopvergoeding: 5% (degressief gedurende de laatste vijf jaar van het contract). Tarieven op 01/06/2013, wijzigbaar na voorafgaand bericht op de intekening. Lees voor meer gedetailleerde informatie de financiële infofiche levensverzekering, beschikbaar in alle INGkantoren of op www.ing.be. ING Life Savings Plan Junior wordt u aangeboden (onder voorbehoud van aanvaarding door ING Life Belgium nv en wederzijds akkoord) door: Verzekeraar: ING Life Belgium nv, verzekeringsonderneming, toegelaten onder het codenummer 2550. Vennootschapszetel: Sint-Michielswarande 70, B-1040 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0890.270.057 – www.ing.be - BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE28 3100 7627 4220. Verzekeringsbemiddelaar: ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.200.393 – www.ing.be - BIC: BBRUBEBB – IBAN BE45 3109 1560 2789. ING Focus Plan is een (niet fiscaal) periodiek beleggingsplan met een minimale looptijd van één jaar. Stortingen zijn mogelijk vanaf 25 euro. De bedragen worden belegd in deelbewijzen van kapitalisatiefondsen naar Luxemburgs recht (met onbepaalde looptijd). Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en het laatste periodieke verslag van de Luxemburgse fondsen waarin binnen het kader van het Focus Plan kan worden belegd, zijn gratis beschikbaar in het Frans en in het Nederlands, in uw ING-kantoor, telefonisch op het nummer 02 464 60 01 en op www.ing.be. De financiële dienst van de fondsen van het Focus Plan wordt verzorgd door ING. De netto-inventariswaarden worden elke Belgische bankwerkdag in de financiële pers gepubliceerd. Ze zijn ook beschikbaar op www.ing.be. Uitgifteprovisie: 3%. Jaarlijkse beheersprovisie: afhankelijk van het gekozen compartiment. Beurstaks bij afkoop (kapitalisatieaandelen): 1% (met een maximum van 1.500 euro). Tarief geldig op 01/06/2013, wijzigbaar na voorafgaand bericht, voor en na de intekening. Fiscaliteit: afhankelijk van het gekozen compartiment. Met ‘fonds’ bedoelen wij: - bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) - gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Luxemburgs recht Het ING Focus Plan wordt u aangeboden (onder voorbehoud van aanvaarding door ING België nv en wederzijds akkoord) door ING België nv, Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.200.393 – www.ing.be - BIC: BBRUBEBB – IBAN BE45 3109 1560 2789.

Aanbod uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van deze waardebon en beperkt tot één ING-kredietkaart per persoon. Aanbod niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen van ING voor dezelfde dienst. Dankzij deze waardebon betaalt u het eerste jaar alleen de gebruikskosten van uw kredietkaart (bv. bij geldopname) en bij gebruik van de kredietopening van de ING Card de debetintresten op het opgenomen bedrag. Een concreet voorbeeld voor de geoorloofde debetstand op rekening ING Card: stel dat u een geoorloofde debetstand op rekening ING Card onderschijft voor een onbepaalde duur en dat u het volledige bedrag van 2.000 euro van deze geoorloofde debetstand op rekening opneemt (via een kosteloze betaling met uw ING Card in de eurozone) voor een periode van 3 opeenvolgende maanden. Rekening houdend met een debetrente van 9,86% per jaar (tarief geldig op 1 mei 2013 en wijzigbaar mits voorafgaand bericht, voor en na de onderschrijving), een maandelijkse kaartbijdrage van 2,0834 euro (tarief geldig op 1 mei 2013 en wijzigbaar mits voorafgaand bericht, voor en na de onderschrijving), een maandelijkse terugbetaling van de verschuldigde intresten, een verplichte maandelijkse terugbetaling van een minimumpercentage van 10% van het schuldsaldo (namelijk het nog niet terugbetaalde opgenomen kapitaal, inclusief de debetintresten) (minimumterugbetaling: 25 euro of eventueel het schuldsaldo vermeld op uw uitgavenstaat wanneer dat lager is dan 25 euro) en een terugbetaling van het schuldsaldo 3 maanden na de datum van de kredietopname, betaalt u in totaal 2.044,88 euro terug na 3 maanden. In dat geval bedraagt het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) 12,50% (tarief geldig op 1 mei 2013, wijzigbaar mits voorafgaand bericht, voor en na de onderschrijving). De ING Card is een MasterCard kredietkaart met een facultatieve geoorloofde debetstand op een ING Card-rekening en is voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen handelend met privédoeleinden, onder voorbehoud van aanvaarding door ING. De algemene voorwaarden van de ING Card zijn verkrijgbaar in alle ING-kantoren en op www.ingcard.be. ING België biedt ook een kredietkaart aan zonder krediet onderworpen aan de wet op het consumentenkrediet en/of een geoorloofde debetstand op rekening zonder kredietkaart. Gelieve inlichtingen te vragen in een ING-kantoor. Aanbod onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door ING België en wederzijds akkoord. De ING Visa Classic is een kredietkaart bestemd voor meerderjarige natuurlijke personen die voor privédoeleinden handelen. Aanbod onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door ING België en wederzijds akkoord. De algemene voorwaarden van de ING Visa Classic zijn beschikbaar in alle ING-kantoren en op www.ing.be. De ING Visa Gold en de ING MasterCard Gold zijn bestemd voor natuurlijke personen die voor privédoeleinden handelen. Aanbod onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door ING België en wederzijds akkoord. De algemene voorwaarden van ING Visa Gold en ING MasterCard Gold zijn beschikbaar in alle ING-kantoren en op www.ing.be. Als u graag gebruik wilt maken van de ING Visa Gold of de ING MasterCard Gold (onder voorbehoud van aanvaarding door ING België en wederzijds akkoord), kunt u ervoor kiezen om uw huidige kredietkaart op te zeggen of ze als aanvulling op de ING Visa Gold of de ING MasterCard Gold te blijven gebruiken. ING is voor haar Visa Gold- en MasterCard Gold-cliënten verzekeringen aangegaan bij ACE European Group Limited, Nerviërslaan 9-31, 1040 Brussel. Ondernemingsnummer 0867 068 548. Verzekeringsonderneming toegelaten onder het FSMA-nummer 2312 en Axa Insurance Ltd, aangegaan door Inter Partner Assistance nv – Irish Branch, dochteronderneming van Inter Partner Assistance nv, Louizalaan 166 bus 1, 1050 Brussel; verzekeringsonderneming toegelaten onder het FSMA-nummer 0487. ING heeft voor haar ING Card- en Visa Classic-cliënten verzekeringen afgesloten bij ACE European Group Limited, Nerviërslaan 9-31, 1040 Brussel. Ondernemingsnummer 0867 068 548. Verzekeringsonderneming toegelaten onder het FSMA-nummer 2312. U kunt de gratis dekking van deze verzekeringen afwijzen. De algemene voorwaarden (de uitzonderingen en beperkingen inbegrepen) van deze verzekeringen zijn beschikbaar in alle ING-kantoren en op www.ing.be. Uw aanvraag voor een ING Visa Classic of Gold, een ING MasterCard Gold of een ING Card verbindt u en ING België nv tot niets zolang u geen contract hebt ondertekend in uw ING-kantoor (onder voorbehoud van de voorafgaande aanvaarding van uw dossier door ING België).

De ING Autoverzekering wordt aangeboden (onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door de verzekeringsmaatschappij en wederzijds akkoord) door: Verzekeringsbemiddelaar: ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, 1000 Brussel, België – www.ing.be – RPR Brussel – Btw BE 0403.200.393 BIC: BBRUBEBB – IBAN BE45 3109 1560 2789. Verzekeraar: ING Insurance Services nv, vennootschap naar Nederlands recht, gerechtigd om Belgische risico’s te verzekeren, verzekeringsonderneming ingeschreven in België onder het codenummer groene kaart 1449. Vennootschapszetel: Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag, Nederland – Handelsregisternummer 27127537, onder toezicht van de Nederlandsche Bank. Vertegenwoordiger in België: ING Non-Life Belgium nv, bevoegd onder meer om in België schade te regelen voor ING Insurance Services nv, verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 2551. Vennootschapszetel: Sint-Michielswarande 70, 1040 Brussel, België – www.ing.be – RPR Brussel – Btw BE 0890.270.750. BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE95 3200 0812 7458. De voorwaarden en bepalingen van de ING-verzekeringen (algemene voorwaarden, productfiches en meer gedetailleerde informatie), met inbegrip van de uitsluitingen en beperkingen van de dekking, zijn verkrijgbaar in uw ING-kantoor en op www.ing.be

ING Lion Assistance wordt aangeboden (onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door de verzekeringsmaatschappij en wederzijds akkoord) door: Verzekeringsbemiddelaar: ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, 1000 Brussel – www. ing.be – RPR Brussel – Btw BE 0403.200.393 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789. Verzekeraar: Inter Partner Assistance nv, verzekeringsmaatschappij toegelaten onder het codenummer 0487. Vennootschapszetel: Louizalaan 166 bus 1, B-1050 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0415.591.055 – www.ip-assistance.be – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE66 3630 8057 8243. De voorwaarden en bepalingen van de ING-verzekeringen (algemene voorwaarden, productfiches en meer gedetailleerde informatie), met inbegrip van de uitsluitingen en beperkingen van de dekking, zijn verkrijgbaar in uw INGkantoor en op www.ing.be