Overlijden en erfenis

31 maart 2016

Facturen betalen na een overlijden?

In afwachting dat de rekeningen volledig zijn vrijgegeven, kan ING op verzoek van de notaris en/of de erfgenamen, het geld van de nalatenschap dat bij haar wordt beheerd, gebruiken voor de betaling van bepaalde facturen.

De begrafenis- en medische kosten

Facturen voor de begrafeniskosten (behalve de grafsteen) en de medische kosten van de overledene die het jaar voor zijn overlijden werden gefactureerd, kunnen op verzoek van een erfgenaam of de notaris-vereffenaar onmiddellijk worden betaald. De betaling van deze facturen gebeurt op voorwaarde dat het saldo op de rekeningen toereikend is. We raden u wel aan om altijd de originele facturen te bewaren. U bent namelijk verplicht om ze bij de nalatenschapsaangifte te voegen.

De kosten verbonden aan de verblijfplaats

Ook de kosten verbonden aan de laatste verblijfplaats van de overledene, 3 maanden voor het overlijden of 6 maanden erna (water, elektriciteit, stookolie, gas, brandverzekering, huur en aflossing van de hypothecaire lening), kunnen worden betaald via de ING-rekeningen van de nalatenschap.