Overlijden

Wie moet een nalatenschapsaangifte opstellen en indienen?

Elke erfgenaam of algemene legataris is wettelijk verplicht om een nalatenschapsaangifte in te dienen bij de bevoegde Fiscale Administratie. De erfgenaam/algemene legataris mag de aangifte zelf opstellen of de hulp inroepen van een rechtsspecialist (notaris).

Wanneer moet de aangifte worden ingediend?

De erfgenamen beschikken over een termijn van 4 maanden vanaf de overlijdensdatum voor een overlijden in België. Voor een overlijden in een ander land van (geografisch) Europa is dat 5 maanden vanaf de overlijdensdatum en voor een overlijden in een land buiten Europa 6 maanden. Onder bepaalde voorwaarden kan de Fiscale Administratie een langere termijn toestaan.

Hoe wordt de erfbelasting berekend?

De erfbelasting wordt berekend op de nettoactiva van de nalatenschap. De belasting die de erfgenaam moet betalen, hangt af van zijn aandeel in de nalatenschap en zijn verwantschapsgraad met de overledene. Meer info over het bedrag van de erfbelasting vindt u op de website rond overlijden van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Hebt u verdere vragen?

Wilt u meer weten over erfrecht of hebt u hulp nodig bij het verdelen van uw kapitaal en het opstellen van uw testament?

Neem dan contact op met een ING medewerker.