Overlijden en erfenis

31 maart 2016

Aan wie moet u het overlijden melden?

Bij het overlijden van een naaste moet u helaas heel wat administratieve formaliteiten afhandelen. Soms weet u niet goed waar te beginnen. Met wie of met welke instanties of instellingen moet u eerst contact opnemen?

De begrafenisondernemer en het gemeentebestuur

Eerst moet u contact opnemen met een begrafenisondernemer om de begrafenis te regelen.

Daarna moet u het overlijden aangeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon gedomicilieerd was. Soms kan de begrafenisondernemer deze formaliteit in orde brengen.

Het gemeentebestuur stelt een overlijdensakte op en bezorgt u de uittreksels uit de overlijdensakte. Die documenten hebt u nodig voor uw aangifte bij andere instellingen (banken, pensioeninstellingen enz.).

Andere instellingen en instanties

Naargelang de persoonlijke situatie van de overledene is het belangrijk om daarna de volgende personen of instellingen op de hoogte te brengen:

  • de banken en de verzekeringsmaatschappijen
  • de notaris
  • de pensioeninstellingen of de werkgever als de overledene werkte
  • het ziekenfonds en/of het kinderbijslagfonds
  • de verhuurder(s) en/of huurder(s) van de overledene
  • de andere instanties en instellingen zoals de water-, gas- en elektriciteitsmaatschappij, de telefoon- en internetoperator, de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) enz.