Overlijden

Tegoeden verkrijgen na een overlijden?

De erfgenamen kunnen de tegoeden enkel krijgen als in de akte of het attest van erfopvolging staat dat de overledene en zijn erfgenamen geen fiscale en sociale schulden hebben (of als de fiscale en sociale schulden die in de akte of het attest van erfopvolging vermeld staan volledig zijn betaald).

De inventaris van de safe

Het kantoor waar de safe wordt beheerd, zal in overleg met de erfgenamen of de notaris een datum vastleggen om de inventaris van de safe op te maken. In principe kan de inhoud van de safe na de inventaris aan de erfgenamen worden overhandigd. Als de erfgenamen niet over de sleutel en/of de geheime code beschikken, zal ING een specialist inschakelen om de safe open te breken.

Een vertegenwoordiger aanwijzen

Als de erfgenamen niet persoonlijk naar de ING-adviseur kunnen komen om hun instructies voor de verdeling te geven, moeten ze altijd een volmachthebber aanwijzen die hen mag vertegenwoordigen. Maak een afspraak voor meer informatie over volmachten.