Overlijden en erfenis

20 juni 2018

Bescherm uw nabestaanden

Als u komt te overlijden, wilt u natuurlijk dat uw nabestaanden beschermt zijn tegen eventuele financiële moeilijkheden. Hier vindt u enkele praktische regelingen ter info.

Een verzekering afsluiten

ING heeft een aantal formules uitgewerkt waarmee u uw nabestaanden beschermt tegen eventuele financiële moeilijkheden.

Een testament opstellen
  • Stel een testament op en geef het in bewaring bij een notaris.
  • Stel eventueel een dossier samen met daarin alle gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van uw nalatenschap, met de namen, verwijzingen en adressen van de personen die bij voorrang verwittigd moeten worden.
  • Vergeet niet iemand op de hoogte te brengen van het bestaan van het dossier en van de plaats waar het zich bevindt.
Een rekening openen

De overlevende echtgenoot kan een nieuwe rekening op zijn naam openen. Die rekening zal niet worden geblokkeerd.