Gezin

Het belang van een goede verzekering

In ons dagelijks leven loeren kleine en grote gevaren overal om de hoek. Sommige tegenslagen kunnen grote financiële gevolgen hebben. Hoe kunnen verzekeringen uzelf en uw familie beschermen? Welke basisprincipes moet u zeker kennen?

Verzekeringen van A tot Z

In het dagelijks leven loeren kleine incidenten en grotere tegenslagen overal om de hoek:

  • Door een onoplettendheid in de keuken ontstaat brand in huis.
  • Op het parkeerterrein van de supermarkt botst u met uw winkelkar tegen een wagen.
  • Uw hond ontsnapt uit uw tuin en veroorzaakt een ernstig verkeersongeval.
  • Tijdens verbouwingswerken aan uw woning veroorzaakt de aannemer schade aan de woningen van de buren.

Sommige tegenslagen in het leven kunnen belangrijke financiële gevolgen hebben. Een goede verzekering kan het financiële leed alvast verzachten.

 

Het basisprincipe van verzekeringen is eenvoudig: door u te verzekeren, kunt u voor een jaarlijks gepland budget vermijden dat u bij tegenslag een onvoorziene, niet te schatten en misschien onbetaalbare kost moet betalen.

Kent u het verschil tussen verzekeringen leven en niet-leven?

Er bestaan heel wat verschillende verzekeringsproducten. Bovendien zijn er diverse manieren om deze producten in categorieën in te delen. Een mogelijke indeling is deze tussen leven en niet-leven. Wat is het verschil tussen beide?

 

 

Is het niet vreemd dat we er vaak wel aan denken om ons huis of onze auto te verzekeren, maar niet datgene wat voor veel mensen het belangrijkste is: hun gezin en hun leven?

Waarom een le

Het afsluiten van een levensverzekering kan interessant zijn in de volgende situaties:

  • U wilt sparen voor de toekomst, omdat u vermoedt (en vreest) dat uw wettelijk pensioen niet zal volstaan om uw levensstandaard na uw pensionering te behouden. Of u wilt uw (klein)kinderen een extra financieel duwtje in de rug geven.
  • U wenst dat uw nabestaanden de beste bescherming genieten tegen de financiële gevolgen van een overlijden. Via een levensverzekering kunt u een kapitaal laten uitkeren aan uw nabestaanden als u (als verzekerde) overlijdt. Stel dat u kinderen heeft, dan blijven de kosten van die kinderen hetzelfde, ook als een van beide ouders overlijdt. En u wilt toch niet dat uw partner bij uw overlijden achterblijft met een financiële kater of dat uw kinderen hun favoriete hobby niet meer kunnen uitoefenen omdat daar geen geld meer voor is?
  • U wilt een deel van uw spaargeld extra laten renderen. Hierbij hebt u de keuze uit twee populaire beleggingsvormen: de tak 21-levensverzekering en de tak 23-levensverzekering.
  • Of u wilt als zelfstandige uw inkomsten verzekeren ingeval van ongeval of ziekte, zodat u niet het risico loopt om zonder inkomen te vallen. In dat geval zal uw verzekeraar u een voorstel voor een gewaarborgd inkomen opmaken, waarbij u tegen betaling van een bescheiden maandpremie toch op beide oren kunt slapen.

Wat is het verschil tussen tak 21- en tak 23-verzekeringen?

De meeste levensverzekeringen die vandaag in België worden aangeboden, zijn tak 21- en tak 23-levensverzekeringen:

  • Tak 21 groepeert alle soorten levensverzekeringen die u of uw nabestaanden een gegarandeerde intrest opleveren en minstens een vooraf vastgelegde som uitbetalen.
  • Tak 23 groepeert alle soorten levensverzekeringen die verbonden zijn aan één of meerdere (interne) beleggingsfondsen. Bij tak 23 hebt u in principe dus geen garantie dat u een vooraf vastgelegd kapitaal of rendement ontvangt (al bestaan er wel types die uw kapitaal beschermen).

Met andere woorden: wilt u op veilig spelen bij de bescherming van uw kapitaal voor uzelf en/of uw familie? Dan vindt u zeker uw gading in een levensverzekering.


Meer weten?

Wilt u meer weten over de voordelen van een goede verzekering voor uzelf en uw familie? Check onze webpagina voor meer info of maak een afspraak met uw ING-kantoorhouder.