Gezin

Ziektekostenverzekering in België: zo maakt u de juiste keuze

Wie naar België verhuist, krijgt meestal maar informatie over één mogelijkheid om aan te sluiten bij het gezondheidszorgstelsel. Er zijn echter meerdere manieren om u te verzekeren, en het kan de moeite lonen om even rond te kijken tot u een oplossing op uw maat vindt. Een gratis overheidsinstelling, een brede waaier van ziekteverzekeringsfondsen of privéverzekeraars – op het vlak van gezondheidszorg biedt België keuze te over.

Ziektekostenverzekering

België staat op het vlak van ziektekostenverzekering aan de wereldtop. Een verzekering is makkelijk te krijgen, de tarieven zijn laag en de terugbetalingen zijn gul.

Als ingezetene van het land moet u zich aansluiten bij een ziekteverzekeringsfonds indien u ouder bent dan 25 jaar of jonger bent dan 25, maar werkt of een uitkering ontvangt. Kinderen worden gedekt door de verzekering van hun ouders tot hun 25e verjaardag, tenzij ze financieel onafhankelijk zijn.

Ziekteverzekeringsfondsen worden in België ziekenfondsen of mutualiteiten genoemd. Er is een ruime keuze aan ziekenfondsen en vaak suggereert de naam een band met een Belgische politieke partij, zoals de Christelijke Mutualiteit of de Liberale Mutualiteit. Dat verwijst alleen naar de ontstaansgeschiedenis en heeft geen invloed op de dienstverlening. Alle ziekenfondsen staan voor iedereen open.

Voor de basisdiensten van een ziekenfonds betaalt u een nominale, uniforme premie. Alle ziekenfondsen moeten dezelfde terugbetaling aanbieden voor basisdiensten, zoals een doktersbezoek. Het bedrag van de terugbetaling wordt vastgelegd door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Alle ziekenfondsen bieden ook aanvullende dekkingen aan, bijvoorbeeld voor optometrie, medische apparatuur en tandheelkundige ingrepen of medische procedures die de basisdienst niet dekt. De kosten voor aanvullende dekkingen verschillen van ziekenfonds tot ziekenfonds en heel wat ziekenfondsen eisen vandaag dat klanten die willen toetreden minstens een aanvullende ziektekostenverzekering aangaan. Op de website van het RIZIV vindt u een lijst van ziekenfondsen.

Sommige ziekenfondsen hanteren een wachttijd van zes maanden voor uw dekking ingaat wanneer u zich voor het eerst verzekert. Als u kunt aantonen dat u op het ogenblik van uw aanvraag verzekerd was, vervalt die voorwaarde meestal.

Een alternatief voor een ziekenfonds is de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV), een gratis ziekteverzekeringsfonds. Ze biedt alleen de basisdekking aan, zonder aanvullende verzekeringen.

Hospitalisatieverzekering

Voor een verblijf in het ziekenhuis is een hospitalisatieverzekering nodig, die los staat van de ziektekostenverzekering. Ook hospitalisatieverzekeringen zijn te verkrijgen bij de ziekenfondsen. Ze bestaan in verschillende vormen, dus de tarieven variëren.

Merk op dat ambulante verzorging in een ziekenhuis doorgaans gedekt wordt door de ziektekostenverzekering en niet door de hospitalisatieverzekering, die betrekking heeft op ziekenhuisopnames met overnachting. De kostprijs van een ziekenhuisovernachting is minder streng gereglementeerd en kan verschillen van ziekenhuis tot ziekenhuis en van streek tot streek. Brusselse ziekenhuizen zijn bij de duurste van België.

Veel werkgevers bieden een hospitalisatieverzekering aan als onderdeel van het salarispakket. Als uw arbeidsovereenkomst echter wordt beëindigd, moet u zich individueel opnieuw aansluiten. Hoe ouder u bent wanneer u een individuele hospitalisatieverzekering afsluit, hoe hoger de premie die u betaalt. Het is dan ook het overwegen waard om uw eigen hospitalisatieverzekering te hebben via een ziekenfonds voor wanneer u met pensioen gaat of van job verandert.

Terugbetaling

Patiënten kiezen in België vrij hun arts, specialist of ziekenhuis. Het ziekenfonds legt in dat verband geen verplichtingen op. Via de chip op uw Belgische identiteitskaart hebben artsen toegang tot uw medische dossier en verzekeringsinformatie en bij uw eerste bezoek aan een zorgverlener moet u die kaart voorleggen.

Meestal betaalt de patiënt de volledige prijs van het bezoek en krijgt hij een formulier waarmee hij zijn ziekenfonds om terugbetaling kan vragen. De tijd tussen de terugbetalingsaanvraag en de eigenlijke terugbetaling verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds, maar bedraagt doorgaans een tot twee weken.

De Belgische Federale Overheidsdienst Volksgezondheid werkt momenteel aan een systeem om terugbetalingsaanvragen te digitaliseren en rechtstreeks van de arts naar het ziekenfonds te sturen. Als alles volgens plan verloopt, gaat het nieuwe systeem in 2018 van kracht.

De tarieven van huisartsen, tandartsen, veel ziekenhuisingrepen en geneesmiddelen op voorschrift zijn wettelijk vastgelegd. Sommige specialisten hoeven zich niet aan die tarieven te houden, dus vraag voor uw bezoek zeker of de tarieven in overeenstemming zijn met de RIZIV-conventie.

Geneesmiddelen op voorschrift

Wanneer u voorgeschreven geneesmiddelen haalt bij de apotheek, moet u uw Belgische identiteitskaart en het voorschrift dat de arts u gaf voorleggen. De prijs van geneesmiddelen op voorschrift is gereglementeerd en alle apotheken moeten dezelfde prijs aanrekenen.

De apotheker is wettelijk verplicht om uw voorschrift te registreren in een farmaceutisch dossier, dat eveneens aan uw identiteitskaart is gekoppeld. U kunt de apotheker toelating geven om ook informatie over geneesmiddelen zonder voorschrift in uw farmaceutische dossier te vermelden.

Privéverzekering

Naast de wettelijk verplichte aansluiting bij een ziekenfonds, kunt u ook een aanvullende ziektekostenverzekering aangaan bij een verzekeraar uit de privésector. Afhankelijk van de behandeling die u moet ondergaan of de specialist die u moet raadplegen, geniet u daar mogelijk een betere dekking.

Privéverzekeringen betalen het verschil tussen uw kosten en de terugbetaling door het ziekenfonds. Dit kan bijzonder interessant zijn in het kader van ziekenhuiskosten in Brussel. De koepelorganisatie van privébedrijven die ziektekostenverzekeringen aanbieden, heet Assuralia.

Zwangerschap en arbeidsongeschiktheid

Het ziekenfonds dekt bevallingsverlof en langdurig ziekteverlof. Bevallingsverlof wordt gedekt gedurende maximaal 15 weken. Tijdens de eerste dertig dagen van het bevallingsverlof ontvangen moeders 100% van hun loon.

Het ziekenfonds dekt ook langdurig ziekteverlof. Als u door een letsel of ziekte verschillende weken of maanden niet kunt werken, betaalt uw ziekenfonds u een deel van uw loon.

Wilt u meer informatie om uw verhuizing naar België voor te bereiden?