Gezin

De overlijdensverzekering: wat moet u hierover weten?

Uw familie verdient steeds de beste bescherming. Bij zware tegenslagen wilt u dan ook dat zij financieel niet in de kou komen te staan.

Nu dat we dat weten:

Hoe kunt u vermijden dat uw nabestaanden na uw overlijden problemen krijgen met het betalen van voorziene en onvoorziene kosten? En ook: hoe vermijdt u dat zij een aanzienlijk bedrag aan (hoge) successierechten moeten betalen met hun eigen spaarcenten?

Via een overlijdensverzekering zorgt u voor gemoedsrust en comfort, wat het emotionele leed enigszins kan verzachten.

Waarom is een overlijdensverzekering nuttig?

Een overlijdensverzekering kan nuttig zijn in verschillende situaties.

 

 

Samengevat: een overlijdensverzekering geeft uw partner en/of kinderen een stevig financieel vangnet wanneer u overlijdt.

Welke soorten overlijdensverzekering bestaan er?

Als algemene regel geldt dat bij uw overlijden de verzekeraar een op voorhand afgesproken kapitaal uitbetaalt aan de begunstigden. Dit kan gebeuren via één grote som, maar ook via een rente (en dus een bedrag dat de verzekeraar op regelmatige tijdstippen betaalt).

We onderscheiden drie soorten overlijdensverzekeringen:

 

  • De tijdelijke overlijdensverzekering

Deze verzekering wordt vaak gekozen om het overlijden van de kostwinner binnen een gezin op te vangen. Als de verzekerde overlijdt, dan keert de verzekeraar een overlijdenskapitaal uit vóór het verstrijken van een vooraf bepaalde termijn (bijvoorbeeld 15 of 20 jaar).

 

  • De levenslange overlijdensverzekering

Bij een levenslange overlijdensverzekering wordt het verzekerde kapitaal altijd uitbetaald. Wanneer de verzekerde overlijdt, keert de verzekeraar het bedrag uit. Deze polissen hebben vaak de vorm van een begrafenis- of uitvaartverzekering. De polis kan helpen om de successierechten op de erfenis te betalen of de uitvaart te financieren.

 

  • De schuldsaldoverzekering

Dit is wellicht de bekendste vorm van een overlijdensverzekering. In het kader van een hypothecaire lening wordt heel vaak een schuldsaldoverzekering onderschreven, al is dit wettelijk niet verplicht. Het is echter wel gebruikelijk dat kredietverstrekkers (banken of andere kredietinstellingen) dit vragen. Als de verzekerde overlijdt vooraleer het krediet afloopt, dan wordt (een gedeelte van) het nog resterende saldo van het krediet terugbetaald.

Meer leren over de schuldsaldoverzekering

Welke voornaamste risico’s zijn niet gedekt bij een overlijdensverzekering?

Het overlijden van de verzekerde is nooit gedekt in een van de volgende situaties: 

  • als gevolg van zelfmoord, binnen het jaar dat volgt op de inwerkingtreding van het contract;
  • wanneer het overlijden veroorzaakt werd door een opzettelijke daad of op aansporing van een van de begunstigden;
  • als gevolg van een (burger)oorlogsgebeurtenis.

 

Daarnaast gelden nog andere uitsluitingen. Daarom is het vóór de onderschrijving van een overlijdensverzekering steeds zeer belangrijk om de algemene voorwaarden en de infofiche door te nemen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de voordelen van een overlijdensverzekering voor uzelf en uw nabestaanden? Surf naar onze webpagina voor meer info of maak een afspraak met uw ING-adviseur.