Gezin

7 belangrijke vragen en antwoorden als u gaat scheiden

De beslissing lijkt nu echt wel gevallen. Het woord ‘scheiding’ is uitgesproken. Wat nu? Om u te helpen bij deze moeilijke periode, beantwoorden we hieronder de 7 meest voorkomende vragen die een echtscheiding met zich meebrengt.

Wat doe ik eerst?

Bekijk allereerst rustig de mogelijkheden, aangezien de impact op uw leven enorm is. Misschien kunt u de brokken nog lijmen.

Is de beslissing toch onvermijdelijk? Ga dan niet overhaast of impulsief te werk. Dat kan namelijk voor extra spanningen zorgen en uitmonden in een vechtscheiding. En daar is geen van jullie beiden mee geholpen.

Bekijk eerst alle gevolgen: administratief, maar ook financieel. Ga langs bij een advocaat of relatiebemiddelaar en kom voor uw bankzaken zeker ook op tijd bij ons langs voor alle nodige informatie en hulp.

Op basis daarvan is het vervolgens het allerbeste om samen zoveel mogelijk afspraken te maken. Over het huis en de kinderen, maar ook de rekeningen en verzekeringen. Doe dit bij voorkeur voor de scheidingsprocedure start, maar zet elkaar zeker niet onder druk.

Hoe kan ik scheiden?

Vandaag zijn er drie veel voorkomende manieren om de scheiding aan te vragen:

  • In onderlinge toestemming (EOT): Hier maakt u samen met een bemiddelaar en uw partner de nodige afspraken, bijvoorbeeld over de kinderen en de goederen. Deze bemiddelaar hoeft geen advocaat te zijn. Reken voor de hele procedure zo’n 3 à 4 maanden.
  • Op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO): Zijn volledig afspraken met uw partner onmogelijk geworden? Dan moet u met een advocaat de echtscheidingsprocedure starten. Kies niet zomaar voor deze manier. Ze laat namelijk ook na de scheiding de discussies over afspraken open. Bij een echtscheiding in onderlinge toestemming is alles wel definitief afgehandeld na de procedure.
  • Via dringende en voorlopige maatregelen: dit is een tijdelijke regeling die beide partijen nog de ruimte laat om te bezinnen. Niets definitief dus. Concreet zal deze procedure u of uw partner de mogelijkheid geven om even niet meer verplicht samen te wonen. Bovendien kunt u zo een aantal praktische afspraken op papier vastleggen.

Wat met de verdeling van de goederen? Dat hangt af vanhet huwelijksstelsel waarmee u getrouwd bent. Normaal gezien is dat het wettelijk stelsel met drie vermogens, maar het kan bijvoorbeeld ook het stelsel met scheiding van goederen zijn.

Buiten deze drie methodes zijn er trouwens nog twee speciale manieren om te scheiden:

  • U kunt ervoor kiezen om de samenwoningsplicht niet meer na te leven, maar toch het huwelijk verder te zetten. Dan spreken we van een feitelijke scheiding, waarbij wettelijk niets geregeld is, maar de rechter toch rekening houdt met de situatie.
  • Een variant hierop is de scheiding van tafel en bed. Dit is dan weer wel een procedure voor de rechtbank, waar u vraagt om de plicht om samen te wonen te schrappen, samen met de scheiding van de goederen en afzonderlijke belastingen.

Bent u niet getrouwd, maar wettelijk samenwonend? Dan kunt u kiezen om uit elkaar te gaan:

  • Met onderling akkoord, door samen een verklaring bij de gemeente in te dienen.
  • Langs één zijde, door alleen de gemeente in te lichten. Deze zal dan per aangetekende brief en gerechtsdeurwaarder de partner inlichten, op kosten van de persoon die de aanvraag indiende.
  • Via de rechter, die een uitspraak doet.

Woont u samen, maar niet met een verklaring van wettelijk samenwonen? Dan hoeft u enkel uw domicilieadres aan te passen.

Wat kies ik: bemiddelaar, advocaat of notaris?

Het is niet verplicht om een advocaat onder de arm te nemen. U kunt zich natuurlijk wel informeren bij een advocaat, zonder nadien ook met hem of haar de stappen te ondernemen. Bij een scheiding in onderlinge toestemming is een bemiddelaar bijvoorbeeld voldoende.

Een notaris is enkel nodig als u een huis of appartement moet verdelen. Eventueel kunt u ook zijn of haar hulp vragen om als neutrale persoon de afspraken en verdeling van de inboedel op papier te zetten, maar dit is niet verplicht.

Wat met de alimentatie?

Belangrijk om weten is dat er twee soorten alimentatie of onderhoudsgeld zijn. Deze staan los van elkaar:

  • alimentatie voor jullie kinderen. Hoe hoog deze alimentatie kan zijn, is sterk afhankelijk van jullie situatie. Denk maar aan het maandelijkse loon en de woonst. Bekijk op voorhand eens hoe groot het bedrag kan zijn. De Pareto Simulator komt daarvoor goed van pus. Vul deze wel nauwkeurig in voor een goed resultaat.
  • partneralimentatie. Dit onderhoudsgeld betaalt u als de andere partner niet voldoende voor eigen geld kan zorgen om van te leven. Ook dit zal de rechtbank geval per geval bekijken. Maar in grote lijnen heeft een partner geen recht op deze alimentatie als hij of zij zelf voltijds werkt en daarmee kan rondkomen. Een ander verhaal is het wanneer uw partner bijvoorbeeld niet meer werkt door de kinderen. Dan is de kans wel groot dat u extra alimentatie voor de ex-partner moet betalen.

Wat met co-ouderschap?

In ons land is co-ouderschap over de kinderen standaard bij een scheiding. Dit betekent dat de kinderen de helft van de tijd bij elke partner verblijven.

Het belangrijkste is om een regeling te hebben met uw ex-partner, waar jullie beiden achter staan. Dit hoeft dus geen co-ouderschap te zijn. Er kan ook voor een bezoekregeling tijdens het weekend worden gekozen of een andere regeling.

Zijn jullie het niet eens met elkaar? Dan zal een rechter tussenbeide moeten komen. Die kijkt naar het belang van het kind, zoals het welzijn en een stabiele omgeving maar ook hoe ver jullie uit elkaar wonen en wat jullie zoon of dochter zelf wil. De rechter zal dus zeker niet altijd co-ouderschap uitspreken.

Wat met onze woning?

Of u nu huurt of afbetaalt: u moet de nodige beslissingen nemen over jullie gezamenlijke woonst.

Bent u eigenaar van een huis of appartement? Weet dat elke situatie uniek is. Belangrijk daarbij is wat er in de aankoopakte van de woning en in het samenlevingscontract staat. Vraag daarom advies aan uw notaris, advocaat of bank.

Vergeet ook de woonlening niet. Zolang de scheiding niet definitief is, bent u ook verantwoordelijk als uw ex-partner niet meer betaalt.

Wil een van jullie het hypothecaire krediet overnemen op eigen naam? U kunt de aanvraag rechtstreeks vanuit Home'Bank indienen (Overzicht > Woonkredieten > Kredietnemers wijzigen).

Huurt u? Dan moet u zo snel mogelijk de huisbaas verwittigen om de huur op te zeggen, of om de huurovereenkomst op naam van de ex-partner te zetten die blijft.

Wat met onze verzekeringen en leningen?

Uiteraard hebben jullie samen verzekeringen en leningen lopen. Het is belangrijk om van bij de start van de scheidingsprocedure goed na te gaan of u de begunstigden moet laten aanpassen. Maak daarvoor zo snel mogelijk een afspraak met een van onze mensen in een kantoor in de buurt.

Bankzaken gaan verder dan u denkt. Zo zijn er de gemeenschappelijke rekeningen en de woning met eventuele hypotheek. Maar mogelijk ook een polis van uw auto, een gezamenlijke kluis, de rekeningen van de kinderen of zelfs een levensverzekering met uw ex-partner als begunstigde.

Bekijk voor uw bezoek aan ons zeker al eens onze speciale checklist. Dan kijken wij alles voor u na en maken wij de nodige simulaties. Zo weet u altijd wat u te wachten staat.


Hebt u nog vragen ?