Gezin

31 maart 2016

Uit elkaar … Wat nu met de rekeningen?

Als u gaat scheiden of uit elkaar gaat, breng dan zo snel mogelijk uw bank op de hoogte. De administratieve formaliteiten die ermee gepaard gaan, kunnen immers maanden of langer aanslepen. Uw bank kan u dan raad geven zodat u niet voor onaangename financiële verrassingen komt te staan.

Zichtrekeningen

We kunnen niet elke mogelijke situatie beschrijven omdat veel afhangt van eventuele huwelijks- of samenlevingscontracten, gemaakte afspraken enz. We schetsen daarom de meest voorkomende situaties. We raden u aan dit samen met uw bank, advocaat of notaris te bespreken.

Jullie hebben een gemeenschappelijke zichtrekening

Waarschijnlijk beheren jullie die rekening samen en hebben jullie elkaars toestemming niet nodig om verrichtingen te doen. U kunt een of meer van deze maatregelen nemen:

  • de bestaande wederzijdse volmacht op de gemeenschappelijke rekening intrekken. Voor elke verrichting zijn dan altijd jullie beide handtekeningen vereist.
  • een nieuwe rekening op uw naam openen. U kunt die dan gebruiken als hoofdrekening en er uw inkomsten en uitgaven op domiciliëren.
  • het medehouderschap op de rekening opzeggen en deze op naam van een van jullie beiden laten zetten. Hiervoor is de goedkeuring van jullie allebei én van de bank nodig.
  • de rekening sluiten als dat mogelijk is (bv. als het saldo positief is, er geen woonlening aan gekoppeld is enz.).
U hebt een zichtrekening op uw naam

Als u de enige houder van de rekening bent, wijzigt er niets. Heeft uw ex-partner een volmacht op uw rekening? U kunt de volmacht intrekken wanneer u wilt, zonder zijn of haar toestemming. Zo voorkomt u dat uw ex-partner geld opneemt, betalingen doet of de rekening laat afsluiten.

U hebt een volmacht op de zichtrekening van uw ex-partner

Uw ex blijft de enige houder van de rekening, dus er wijzigt niets. Maar hij of zij kan uw volmacht altijd intrekken zonder uw toestemming. Als u zelf geen zichtrekening hebt, doet u er goed aan om er een op uw naam te openen.

Spaarrekeningen

Voor het beheer van uw gewone spaarrekeningen gelden dezelfde regels als voor uw zichtrekeningen. U moet wel weten dat de tegoeden op een spaarrekening niet automatisch van u alleen zijn louter omdat de rekening op uw naam staat. Het is dus mogelijk dat tegoeden op een spaarrekening juridisch gezien aan beide partners toebehoren als u uit elkaar gaat.

We raden u aan om advies te vragen aan uw bank of uw notaris.

Bank- en kredietkaarten

Bank- en kredietkaarten zijn gekoppeld aan zichtrekeningen. Sluit u een rekening, dan zal er voor die rekening ook geen bank- of kredietkaart meer zijn. Vraag dit dus ook even na bij uw bank.

Opgelet: uw bank kan alleen kaarten annuleren of wijzigen die ze zelf heeft uitgegeven. Hebt u bv. een kredietkaart van een winkelketen, neem dan contact op met die keten om de nodige wijzigingen te doen.

Domiciliëringen en doorlopende opdrachten

Als u rekeningen en volmachten wijzigt, controleer dan alle domiciliëringen en doorlopende opdrachten die er mogelijk aan gekoppeld zijn. Wijzig ze of zeg ze op om onbetaalde facturen en rappelkosten te voorkomen. Dat kunt u zelf via de dienst voor internetbankieren van uw bank of door contact op te nemen met de leverancier.

Kluizen

Voor kluizen gelden dezelfde regels en risico’s als voor zichtrekeningen. Als u een kluis op uw eigen naam huurt, hoeft u in principe niets te ondernemen. Huren jullie samen een kluis, gaat u het best langs in uw kantoor om dit te laten aanpassen.

Beleggingen

Jullie kunnen de gemeenschappelijke beleggingen verkopen, maar dat is absoluut niet verplicht. Laat uw bank in elk geval al weten dat jullie uit elkaar gaan. U kunt dan samen met uw bank bekijken wat het beste is in uw situatie.

Belastingbrief

De algemene regel is dat u als alleenstaande wordt beschouwd vanaf het jaar van de echtscheiding, meer bepaald vanaf de inschrijving in de registers van de burgerlijke stand ervan. U moet dus elk afzonderlijk een belastingaangifte indienen. In bepaalde situaties echter moet u voor het jaar van de scheiding nog een gezamenlijke belastingbrief indienen. Ga na welke situatie op u van toepassing is zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Neem zo snel mogelijk contact op met uw bank. Denk alvast na over wat u wilt doen en gebruik hierbij eventueel onze checklist. Maak een afspraak zodat een van onze medewerkers u efficiënt en discreet kan helpen.