Gezin

31 maart 2016

Uit elkaar … En wat met de kinderen?

Uit elkaar gaan is nog moeilijker als er kinderen zijn. U doet er natuurlijk alles aan om te voorkomen dat ze eronder lijden. Maar jullie blijven wettelijk verplicht om samen te voorzien in hun levensonderhoud, opvoeding en opleiding. Ook al zouden de kinderen exclusief bij 1 ouder wonen.

Afspraken maken

Als jullie gehuwd waren, moeten jullie in principe altijd naar de rechtbank. Maar dat sluit niet uit dat jullie zelf al heel wat afspraken kunnen maken die de rechter kan overnemen. Als jullie niet overeenkomen, zal de rechter zelf een regeling treffen.

Als jullie wettelijk of feitelijk samenwoonden, hoeven jullie niet noodzakelijk naar de rechtbank. Het is echter wel aangeraden om jullie afspraken in een overeenkomst vast te leggen. Die kunnen jullie eventueel door de jeugdrechter of vrederechter laten bekrachtigen.

Spreek dus zo snel mogelijk praktische zaken over de kinderen af. Hier vindt u alvast enkele onderwerpen waarover jullie hoe dan ook een keuze zullen moeten maken:

  • Omgangsrecht? Sinds 1995 is co-ouderschap de regel in het geval van echtscheidingen. Dit sluit niet uit dat jullie in bepaalde gevallen om een andere regeling kunnen vragen.
  • Waar zullen de kinderen wonen? Afwisselend bij een van de ouders? Of blijven zij in het ouderlijke huis en verhuizen jullie elke week naar hen toe?
  • Waar zal hun domicilie zijn? Dit lijkt niet belangrijk, maar de domicilie kan gevolgen hebben voor uw belastingen en mogelijke sociale toelagen.
  • Wie krijgt de kinderbijslag? In het geval van co-ouderschap krijgen jullie in principe elk een deel van de kinderbijslag.
  • Wat met de school van de kinderen? Als 1 van jullie beiden verhuist, moet er misschien een nieuwe school worden gezocht. Breng in elk geval de huidige school zo snel mogelijk op de hoogte. Het onderwijzend personeel kan dan rekening houden met de situatie en als het nodig is een extra oogje in het zeil houden.
Samen beslissen

De ouders blijven samen het ouderlijke gezag over de kinderen uitoefenen, ook al zijn ze niet meer samen. Dat betekent dat jullie alle belangrijke beslissingen over hun gezondheid, opvoeding, opleiding enz. samen moeten nemen.


Samen betalen

Als ouder bent u verplicht in het levensonderhoud van uw kinderen te voorzien. Ook als de kinderen niet bij u wonen of als u er weinig of zelfs geen contact meer mee hebt. Maar wie moet er dan precies wat betalen? Veel hangt af van de manier waarop jullie samenleefden én uit elkaar zijn gegaan, de mogelijke alimentatieregelingen, enz.


Zicht- en spaarrekeningen van de kinderen

Als jullie samen een zicht- en/of spaarrekening voor de kinderen hadden geopend, kunnen jullie die rekening waarschijnlijk ook beheren zonder de toelating van de andere. Misschien wilt u dit door uw bank laten aanpassen. Hiervoor zijn meerdere oplossingen mogelijk, zoals het invoeren van een tweede handtekening voor elke verrichting, het sluiten van de rekening of het intrekken van de (wederzijdse) volmachten.

We raden u in elk geval aan om geen geld meer te storten op bestaande zicht- en spaarrekeningen die jullie samen hebben geopend. U kunt overwegen om zelf een nieuwe zichtrekening en/of spaarrekening voor uw kinderen te openen.

En nu?