Gezin

31 maart 2016

Uit elkaar … Wat met de woning?

Jullie zijn huurders of eigenaars van een woning die jullie naar eigen smaak hebben ingericht. Nu jullie uit elkaar gaan, moeten jullie er belangrijke beslissingen over nemen.

U bent huurder

Neem sowieso contact op met de huisbaas:

  • Laat de huurovereenkomst op naam zetten van de persoon die blijft. Als de eigenaar daarmee akkoord gaat.
  • Zeg de huur op als jullie allebei vertrekken.
U bent eigenaar

Omdat er heel veel factoren meespelen in het aankopen van een vastgoed, is het onmogelijk alle situaties op te sommen. Daarom beperken we ons hier tot enkele algemeenheden. Neem sowieso contact op met uw notaris of advocaat om uw specifieke situatie te bespreken.

Brandverzekering en familiale verzekering

U verlaat de gezinswoning, uw ex verhuist, of jullie vertrekken allebei? Zorg ervoor dat u goed beschermd blijft en laat de polis van uw brandverzekering en familiale verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid) nakijken. Als u een nieuwe verzekering nodig hebt, kunt u online een simulatie maken van de premie.

En nu?