Gezin

Uit elkaar … Ben ik nog goed verzekerd?

Wellicht namen uw partner en u samen verzekeringen voor het gezin, de auto, het huis, … Wat doet u daarmee als u uit elkaar gaat?

De regel is hier dat u in alle gevallen al uw verzekeringen moet (laten) nakijken zodat u goed verzekerd blijft. Controleer ook of er verzekeringspolissen zijn waarvoor u de begunstigde(n) moet aanpassen.

Laat uw bank onmiddellijk weten dat jullie uit elkaar gaan. Onze medewerkers in het kantoor helpen u graag verder.


Autoverzekering

Nadat jullie beslist hebben wie de auto houdt, moeten jullie misschien de naam op de verzekeringspolis en het eigendomsbewijs laten aanpassen. Als u het voertuig overneemt of koopt van uw ex, zorg er dan voor dat het voertuig op uw naam wordt ingeschreven bij de DIV. Uw verzekeraar kan u daarmee helpen.

U kunt de polis laten nakijken door een van onze medewerkers. Op basis van hun persoonlijk en betrouwbaar advies kunt u de juiste beslissing nemen. Bereken alvast de premie van uw autoverzekering als voorbereiding op uw gesprek.


Overlijdens- of levensverzekering

Mogelijk is uw ex de begunstigde van uw overlijdens- en/of levensverzekering. Misschien wilt u dit veranderen? Ook hiervoor kunt u terecht in een van onze kantoren.


Bijstandsverzekering

Kijk uw polissen en de namen op de polissen na. U kunt ze eventueel laten aanpassen of een nieuwe verzekering op uw naam afsluiten.


Beroepsverzekeringen en andere

Mogelijk hebt u alleen of met uw ex nog andere verzekeringen waarbij een van jullie medeverzekeringnemer en/of begunstigde is, bijvoorbeeld een verzekering voor een gewaarborgd inkomen, een effectenverzekering of specifieke beroepsverzekeringen.

We raden u aan om al uw verzekeringspolissen door te nemen en ze eventueel te laten aanpassen. Natuurlijk kunt u hiervoor ook terecht in uw kantoor of bij uw vaste ING-gesprekspartner.

En nu? Neem zo snel mogelijk contact op met uw bank. Denk alvast na over wat u wilt doen en gebruik hierbij eventueel onze checklist

Maak een afspraak in een ING-kantoor zodat een van onze medewerkers u efficiënt en discreet kan helpen.