Gezin

31 maart 2016

Uit elkaar … Wat nu?

Uit elkaar gaan heeft een enorme impact op uw leven, niet alleen emotioneel en praktisch, maar ook financieel. Wat gebeurt er nu met jullie rekeningen, verzekeringen en leningen? En hoe moet het verder met jullie woning?

Hulp vinden

Als u uit elkaar gaat, is het essentieel dat u zo snel mogelijk advies inwint over de administratieve en financiële gevolgen ervan. Dat kan bij de wetswinkel, het vredegerecht, de justitiehuizen, het OCMW, en soms bij de gemeente. U kunt zich ook laten bijstaan door een notaris of advocaat.

Hoe gaan jullie uit elkaar?

Als jullie uit elkaar gaan, worden uw rechten en verplichtingen bepaald door jullie samenlevingsvorm en dus het huwelijksvermogensrecht, het samenwoningsvermogensrecht of het contractenrecht dat erop van toepassing is.

We beperken ons tot enkele situaties en een paar algemene regels:

  • Een huwelijk wordt in de rechtbank door een rechter ontbonden.
  • Een wettelijke samenwoning wordt zonder de tussenkomst van de rechter ontbonden. Meestal volstaat een verklaring bij het gemeentebestuur door één of beide partners.
  • Als jullie feitelijk samenwoonden zonder samenlevingscontract, gaan jullie in principe uit elkaar zonder formele verplichtingen.
  • Voor dringende voorlopige maatregelen kunnen gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden terecht bij de vrederechter of kortgedingrechter.

Afspraken maken

Probeer samen al zoveel mogelijk afspraken te maken over alles wat er te regelen valt (huis, kinderen, rekeningen, schulden, verzekeringen, enz.). Maar laat u door uw ex-partner niet onder druk zetten om iets te doen of te ondertekenen wat u niet wilt of niet correct lijkt. Denk goed na over wat voor u het beste is. Vraag eventueel het advies aan een derde, zoals een persoonlijke vertrouwenspersoon, bankier, notaris of advocaat.

U kunt natuurlijk altijd een afspraak maken om uw bankzaken te bespreken met een van onze medewerkers. We raden u wel aan uw gesprek goed voor te bereiden, bijvoorbeeld met onze checklist voor een bezoek aan de bank (pdf). We hebben ook een lijstje met personen en instanties die u best op de hoogte brengt (pdf) van uw nieuwe situatie.

Neem zo snel mogelijk contact op met uw bank. Denk alvast na over wat u wilt doen en gebruik hierbij eventueel onze checklist. Maak een afspraak zodat een van onze medewerkers u efficiënt en discreet kan helpen.

En nu?

Neem contact op met uw ING-gesprekspartner of maak een afspraak in een van onze kantoren. U kunt uw vragen ook telefonisch stellen via +32 464 60 01.