Gezin

Uit elkaar … En onze leningen?

Wat gebeurt er met de gemeenschappelijke leningen als u en uw partner uit elkaar gaan? Wie moet die verder afbetalen?

De basisregel is dat jullie allebei hoofdelijk aansprakelijk blijven voor de terugbetaling van elke lening die jullie samen aangingen, zelfs nadat jullie uit elkaar zijn gegaan. Dit betekent dat het totaalbedrag van de resterende schulden bij allebei kan worden gevorderd.

Bovendien verbiedt de wet op het consumentenkrediet* wijzigingen aan bestaande kredietcontracten (bijvoorbeeld het leenbedrag, waarborg), zelfs al wordt die in gemeenschappelijk akkoord gevraagd. Dat wil zeggen dat er voor elke aanpassing een nieuw contract** moet worden opgesteld.

Lening op afbetaling

Gingen jullie samen een lening aan voor de financiering van een wagen, een nieuw interieur, een reis of nog iets anders? Dan zijn jullie allebei hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling van deze lening.

Er zijn 2 mogelijkheden:

  • Jullie betalen de lening samen verder af tot aan de vervaldag. Er verandert dan eigenlijk niets en jullie blijven allebei hoofdelijk aansprakelijk.
  • U kiest voor een vervroegde terugbetaling van het volledige bedrag en vraagt eventueel aan uw ex om zijn of haar deel terug te betalen. Vraag advies in uw kantoor over de procedures, voorwaarden en mogelijke kosten die hiermee gepaard gaan.
  • Jullie willen vervroegd terugbetalen, maar jullie financiën zijn daarvoor ontoereikend? Ga langs bij uw bank. In sommige gevallen kan de bank u of uw ex een nieuwe lening** toekennen.
Kredietlijn

Is er een kredietlijn gekoppeld aan uw gemeenschappelijke rekening (geoorloofde debetstanden op rekening) of aan een rekening van uw partner waarvoor u mee tekende? Dan blijven jullie allebei hoofdelijk aansprakelijk. Kijk dat dus allemaal goed na en neem de nodige maatregelen om u te beschermen.

  • Jullie hebben een gemeenschappelijke rekening met een kredietlijn
  • U bent mee hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling van het opgenomen bedrag van de kredietlijn. U kunt evenwel de kredietlijn opzeggen om misbruik ervan te voorkomen. De gemeenschappelijke rekening kunt u eventueel behouden.
  • U staat borg voor een kredietlijn gekoppeld aan de rekening van uw ex-partner.
  • U bent eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling van het opgenomen bedrag van de kredietlijn. De enige manier om aan de aansprakelijkheid voor de toekomstige opgenomen bedragen te ontsnappen, is de waarborg opzeggen. In dat geval, mag de bank ook de kredietlijn opzeggen. Uw ex kan een nieuwe kredietlijn** openen nadat jullie officieel uit elkaar zijn. Dit geldt uiteraard ook in het omgekeerde geval, namelijk als uw ex-partner borg staat voor een kredietlijn op uw rekening of als hij of zij er mee voor tekende.

Om een kredietlijn op te zeggen, gaat u het best langs bij uw bank. Die kan u informatie geven over de mogelijkheden, voorwaarden en eventuele kosten.


Een nieuwe lening als de scheiding nog niet definitief is?

Als de scheiding nog niet definitief is uitgesproken, is bijna altijd de handtekening van beide partners noodzakelijk om een nieuwe lening af te sluiten. Er zijn uiteraard uitzonderingen. Maak een afspraak in uw kantoor om uw specifieke situatie te bespreken.

Neem zo snel mogelijk contact op met uw bank. Denk alvast na over wat u wilt doen en gebruik hierbij eventueel onze checklistMaak een afspraak zodat een van onze medewerkers u efficiënt en discreet kan helpen.

Hebt u nog vragen?

Maak een afspraak in een ING-kantoor of bel ons op + 32 2 464 60 01.