Gezin

16 augustus 2019

Slim zakgeld voor uw tiener

Veel tieners krijgen wekelijks een bepaald bedrag aan zakgeld. Zo geeft u als ouder een stukje financiële verantwoordelijkheid aan uw tiener: u leert hem of haar met geld om te gaan, een budget beheren, sparen. Maar hoeveel geeft u? Hoe vaak? Waaraan mag uw kind die centen spenderen en hoe behoudt u de controle?

Hoeveel zakgeld krijgt uw tiener?

Zowat een derde van alle Belgische ouders geeft zakgeld aan hun kinderen, gemiddeld van zodra ze 12 jaar oud zijn. De bedragen lopen heel erg uit elkaar: het gros van de ouders gunt hun kinderen maandelijks tussen de 20 en de 100 euro om naar eigen goeddunken te spenderen. Dat bedrag stijgt vaak door de jaren heen: veel tieners krijgen ‘opslag’ als ze wat ouder worden.


Gemiddeld zakgeld per maand


Volgens een onderzoek van Wikifin.be krijgt iets minder dan de helft van de 10- en 11-jarigen zakgeld. Twee op de drie 12- tot 13-jarigen krijgt zakgeld, en bij de 16- tot 17-jarigen loopt dat op tot drie op de vier. Een kwart van de jongeren krijgt nooit een zakcentje toegestopt.

Hoeveel zakgeld u wilt geven, bepaalt u natuurlijk zelf. Eens u een bedrag hebt vastgelegd, doet u er ook goed aan om na te denken over de regelmaat. Sophie, moeder van drie kinderen, stopt haar oudste dochter Lora (12) nu en dan wat geld toe. “Haar vader en ik geven haar soms wat briefjes, maar dat doet haar oma ook. Soms heeft Lora op het eind van de maand 50 euro bij elkaar en dat vind ik wat veel. Tijd dus om wat concrete afspraken te maken, ook met oma.”

"Hoeveel zakgeld u wilt geven, bepaalt u natuurlijk zelf."
Maak duidelijke afspraken

Zeven op de tien jongeren mogen hun zakgeld spenderen zoals ze zelf willen. Zij geven hun zakgeld in het algemeen vooral uit aan hun hobby’s, aan voeding en aan hun gsm. Tieners tussen 10 en 11 jaar besteden amper 15% van hun zakgeld aan hun hobby’s, bij de 16- tot 17-jarigen loopt dat op tot 50%. Ook het budget dat is voorbehouden voor gsm- en smartphonekosten stijgt bij oudere tieners, al besteedt de meerderheid van de jongeren bijna nooit meer dan 20% van hun zakgeld aan hun gsm. 

De twee tieners van Wim en Fatouh zijn vrij om te kiezen waar ze hun zakgeld aan besteden. “Jolan is 17 en spendeert zijn 25 euro per maand voornamelijk aan eten, drinken en uitgaan. Zijn jongere zus Aiko koopt vooral kleren met haar 20 euro. We verbinden geen voorwaarden aan het zakgeld, ze doen ermee wat ze willen. We zullen hun zakgeld ook nooit afnemen bij wijze van straf.”

Net als 75% van de ouders spaart Wouter, vader van Sanne (16) voor zijn kind. Hij vindt het daarom belangrijk dat zijn dochter zelf spaarzaam leert te zijn met haar zakgeld. “Het spreekt voor zich dat ik voor Sanne koop wat ze nodig heeft. Daarnaast krijgt ze zakgeld om te sparen voor extraatjes, zoals een speciaal paar schoenen of de reis die ze met vriendinnen wil maken wanneer ze afstudeert. Ze maakt haar eigen keuzes en leert op die manier geen overhaaste uitgaven te doen.”

"Zeven op de tien jongeren mogen hun zakgeld spenderen zoals ze zelf willen."
Houd een oogje in het zeil

Zakgeld is dus niet alleen voordelig voor uw tiener, als ouder is het een handig opvoedkunstje: kinderen leren op eigen benen staan en op een verstandige manier een budget te beheren. Drie op de tien 12-jarigen heeft een eigen rekening, en vanaf hun 15de beschikken de meesten over een eigen bankkaart.

Jongeren kunnen echter nog niet alle transacties uitvoeren. Met een eigen rekening en bankkaart kunnen ze geld afhalen vanaf 5 euro, maar niet onder nul gaan.

Goed om te weten

Als ouder behoudt u de controle over de uitgaven van uw kind door via de Smart Banking App de transacties van uw tiener te bekijken.

"Kinderen leren op eigen benen staan en op een verstandige manier een budget te beheren."

U kunt ook langsgaan bij een bankkantoor in de buurt om de opname- en transactielimieten te beperken.

Wanneer u al eerder een spaarrekening op naam van uw kind geopend hebt, kan het nuttig zijn om ook daar de limieten van te beperken. Op het moment dat een jongere zijn eerste zichtrekening opent, krijgt die namelijk ook toegang tot zijn spaarrekening. Samen met uw bankier kunt u bepalen of uw kind kan zien hoeveel spaargeld hij heeft, of hij dit bedrag kan afhalen, en vanaf welke leeftijd hij dat kan.

Sarah stort het zakgeld van haar vijftienjarige zoon Lorenz op zijn rekening en kan online meevolgen hoe hij het uitgeeft. “Heel makkelijk en zo vergeet ik het nooit. Lorenz heeft een eigen bankkaart en kan dus geld afhalen of met zijn kaart betalen. Dankzij de app op zijn smartphone weet hij altijd hoeveel er nog op zijn rekening staat. En dat geldt ook voor mij: ik ben medebeheerder van zijn rekening en kan zo vanop afstand volgen waar het zakgeld aan wordt uitgegeven.”

Mogelijkheden te over dus. Aan u om te beslissen hoeveel vertrouwen u geeft en hoeveel u sponsort.

En nu?

U wilt uw tiener met zakgeld leren omgaan?