Wonen

2 november 2017

7 belangrijke tips om huisbranden te voorkomen

In België worden er jaarlijks 10.000 huisbranden gerapporteerd. Met heel wat huiselijke schade en verloren levens als gevolg. Het is daarom enorm belangrijk om steeds alert te blijven en het risico zoveel mogelijk te beperkten. Door deze eenvoudige tips toe te passen, verlaagt u de kans op brand drastisch.

1. Veeg uw schoorsteen

Als u een schoorsteen hebt, is het van groot belang dat deze minstens een keer per jaar schoongeveegd wordt. Na verloop van tijd stapelen roet en brandresten zich namelijk op in uw schoorsteen. Er kunnen zelfs heuse vogelnesten in opduiken, die gemakkelijk tot brand kunnen leiden. Geen wonder dus dat één op de drie huisbranden door een schoorsteenbrand veroorzaakt wordt. Brandverzekeraars zijn zich hiervan bewust, en sommige verzekeringspolissen vereisen dat uw schoorsteen regelmatig wordt schoongemaakt.

Goed om te weten:

Als u brandhout gebruikt dat minder dan twee jaar lang gedroogd werd, dan moet u uw schoorsteen zeker twee keer per jaar schoonmaken.

2. Ontkoppel ongebruikte apparaten

U kunt elektrische apparaten best volledig uitzetten wanneer u deze niet gebruikt. Hiermee bespaart u niet alleen energie, u zorgt er ook voor dat er geen apparaten oververhit raken. Die hitte kan namelijk zorgen voor vonken en brand doen ontstaan. Het is extra belangrijk om dit te doen wanneer er verschillende apparaten tegelijk op een stekker aangesloten zijn. Investeer ook in beveiligde stekkerdozen die u beschermen tegen overbelasting.

3. Kook voorzichtig

Een friteuse die ontvlamt of een schotel die aanbakt: het kan iedereen overkomen. Voor een brandvrije keuken kunt u best een timer gebruiken en in de gaten houden dat uw eten nooit te lang bakt of kookt. Mocht er toch brand uitbreken, raak dan niet in paniek. Houd het hoofd koel en gebruik een vochtige doek (niet druipend nat) of een vuurdeken om de zuurstoftoevoer af te snijden. Zet de stroom uit en open een raam totdat het gevaar is geweken.

Advies voor het hele gebouw:

Zorg ervoor dat alle inwoners van uw huis of appartementsgebouw het evacuatieplan kennen. Zo weet iedereen wat de snelste en veiligste routes naar buiten zijn wanneer er brand ontstaat.

4. Laat uw elektrische verwarming onbedekt

Deze tip lijkt misschien voor de hand liggend, maar moet genoeg herhaald worden. Leg niks op uw verwarmingsinstallaties, zeker niet wanneer u een elektrische radiator hebt. U loopt namelijk het risico dat de materialen oververhitten en zo in brand vliegen. Gebruik bij voorkeur dus een droger om uw kleren te drogen in plaats van de verwarming. Als u vermoedt dat er iets mis is met een radiator, laat hem dan nakijken door een professional.

5. Pas op met sigaretten

Het is sterk af te raden om in bed te roken of om een niet-uitgedoofde sigaret ergens neer te leggen zonder er verder op te letten. Deponeer uw sigaretten altijd in een asbak die u regelmatig leegmaakt. Gooi uw sigaretten nooit direct in de prullenbak en zorg er altijd voor dat ze helemaal uitgedoofd zijn.

6. Houd kaarsen in de gaten

Als er kaarsen branden voor een intieme of gezellige sfeer, blaas deze dan altijd uit als u een kamer verlaat. Deze eenvoudige handeling kan ernstige problemen voorkomen. Voor extra veiligheid kunt u kaarshouders gebruiken die de vlam en de kaars afschermen van nabije voorwerpen of meubilair.

7. Maak uw kinderen alert voor brandgevaar

Brandveiligheid is ook van belang voor uw kleintjes. Zorg er ten eerste voor dat u geen lucifers of aanstekers binnen bereik van uw kinderen laat. Leg ook uit wat de risico’s van brand zijn en wat ze kunnen doen als er iets fout gaat. Zorg er bijvoorbeeld voor dat ze de telefoonnummers van nooddiensten makkelijk kunnen vinden en hang andere nuttige informatie op een zichtbare plek.

Rookmelders

Jaarlijks overlijden er meer dan 100 Belgen aan de gevolgen van huisbranden. Een rookmelder kan het verschil betekenen tussen leven en dood.

Dit is waarom u een rookmelder wilt:

  • Rookmelders hebben sneller door dat er brand is dan mensen, waardoor u sneller kunt reageren.
  • Een rookmelder kan tot 10 jaar lang functioneren zonder dat u de baterijen moet vervangen. Ze vereisen weinig tot geen onderhoud.
  • Ze zijn makkelijk te vinden in electronicawinkels of doe-het-zelfzaken. Ook de installatie is een fluitje van een cent.
En wat als het toch brandt?

Hebt u ondanks deze tips toch per ongeluk brand veroorzaakt?

Is uw woning nog niet verzekerd?

Dit artikel is geschreven in samenwerking met TopCompare.be