Vrije tijd

Vrijwilligerswerk: goed voor een anderen voor jezelf

Vrijwilligerswerk is, in tegenstelling tot wat je zou kunnen denken, iets van alle leeftijden. Het laat je toe om extra competenties te ontwikkelen, mensen te ontmoeten en nieuwe interesses te verkennen.

Er staat geen leeftijd op vrijwilligerswerk

Veel Belgen doen vanaf de leeftijd van 15 jaar aan vrijwilligerswerk. Volgens een studie van de Koning Boudewijnstichting, uitgevoerd in 2020, zijn de 30-49-jarigen het best vertegenwoordigd met 8,8%. Maar de 60-plussers vormen de grootste groep vrijwilligers: bijna een op de drie vrijwilligers is ouder dan 60 jaar. Het is ook deze leeftijdsgroep die gemiddeld de meeste uren vrijwilligerswerk doet.

Wie zijn die 866.500 vrijwilligers in België?

  • Ze vormen 9,2% van de bevolking
  • 735.000 onder hen doen vrijwilligerswerk in een vereniging, overheidsdienst of sociale onderneming
  • Voor een gemiddelde van 4 uur per week
  • 34,3% zet zich een of meerdere keren per maand vrijwillig in en 30,3% wekelijks of zelfs dagelijks
  • Vrijwilligers zijn loyaal: 86% is actief in één organisatie en 47,8% is al langer dan 5 jaar vrijwilliger
  • Hoe hoger de opleiding iemand genoot, hoe hoger de kans dat hij of zij zich als vrijwilliger inzet
  • De meeste hebben een job of zijn gepensioneerd

Mannen en vrouwen kiezen anders

Ongeveer evenveel mannen als vrouwen doen aan vrijwilligerswerk. Mannen kiezen vaker voor alles wat met sport te maken. Vrouwen leggen zich eerder toe op cultuur, onderwijs, opleiding en onderzoek, evenals sociale bijstand.

De impact van COVID-19

In 2020 merkten de verenigingen een sterke daling vast van het aantal vrijwilligers, maar ook van de tijd die aan vrijwilligerswerk wordt besteed. Deze daling kan worden verklaard doordat veel 60-plussers hun vrijwilligersactiviteiten (tijdelijk) hebben stopgezet omwille van de coronacrisis. De impact is vooral merkbaar bij grotere verenigingen omdat ze op een groot aantal vrijwilligers kunnen rekenen.

Het is gezond om een goed hart te hebben

Amerikaanse en Deense studies hebben aangetoond dat er een direct verband bestaat tussen vrijwilligerswerk en een verbeterd psychisch en psychologisch welzijn. Vooral bij senioren stellen ze bij mensen die aan vrijwilligerswerk doen, een lagere mortaliteit vast, minder depressies en betere functionele capaciteiten. Dankzij vrijwilligerswerk voelt een gepensioneerde zich nuttig, maar komt hij ook buiten, ontmoet hij nieuwe mensen en kan hij zich ontplooien in nieuwe projecten.

Uit een Zwitserse studie blijkt dat wie nog aan het werk is en aan vrijwilligerswerk doet, gezonder is en ook tevredener over het evenwicht tussen werk en privé.

Vrijwilligerswerk bij ING

Elk jaar biedt ING zijn medewerkers de mogelijkheid om één werkdag aan een Belgische vzw te wijden. Medewerkers kunnen uit een grote reeks sociale en ecologische projecten kiezen. Zo ondersteunen meer dan 1.000 medewerkers jaarlijks zo'n honderd maatschappelijke projecten. Regelmatig wordt het aanbod uitgebreid waardoor medewerkers anderen kunnen helpen en zichzelf ontplooien

Klaar?

Kortom, vrijwilligerswerk is goed voor je gezondheid en er bestaat voor elk wat wil.

Wil je graag vrijwilliger worden? Informeer dan bij je gemeente welke verenigingen in je buurt vrijwilligers zoeken.


In samenwerking met Pierre Degand

https://www.sequoiaways.be/fr/sequoia-reseau