Vrije tijd

13 februari 2017

Uw volgende auto: milieuvriendelijk én zuinig?

U misschien om uw huidige auto in te ruilen voor een nieuwe of tweedehands. Maar hebt u al eens gedacht aan een milieuvriendelijke auto? Financieel niet interessant, denkt u? Dan vergist u zich...

Groene auto's: welke kunt u kiezen?

De elektrische auto is de groene auto bij uitstek. Deze auto heeft geen fossiele brandstof nodig en stoot dus geen vervuilende stoffen uit.

Naast elektrische auto's zijn er ook hybrideauto's die naast een thermische benzine- of dieselmotor ook een elektromotor hebben. De thermische motor is de hoofdmotor, maar die wordt in bepaalde situaties (meestal bij het starten en bij snel optrekken) ondersteund door de elektromotor.

Bij hybrideauto's moet er een onderscheid worden gemaakt tussen plug-in hybrids en full hybrids: bij de eerste moet de accu via een stekker worden opgeladen, bij de tweede wordt de accu automatisch opgeladen tijdens het remmen en optrekken.

Ook andere aandrijfsystemen doen hun intrede op de markt voor groene auto's, zoals CNG (aardgas onder druk) en waterstof. Het aantal modellen met deze aandrijfsystemen is momenteel echter nog beperkt omdat de infrastructuur nog niet optimaal is voor dagelijks gebruik.

Ten slotte kunnen naast deze alternatieve aandrijfsystemen ook nieuwe en tweedehandsauto's met een thermische motor als groen worden beschouwd vanwege de geringe uitstoot. Om aan de Europese emissienormen te voldoen, werken fabrikanten al jaren aan auto's met een lagere CO2-uitstoot. Het Europees Parlement heeft voor autofabrikanten als doel vastgesteld dat de gemiddelde CO2-uitstoot van al hun modellen maximaal 95 g/km mag bedragen. Dat betekent dat die auto's 27% minder vervuilende stoffen mogen uitstoten dan de nieuwe auto's die in 2015 zijn verkocht.

Milieuvriendelijk rijden: tal van voordelen!

Wat de meesten ervan weerhoudt een auto met een alternatief aandrijfsysteem te kopen, is uiteraard de aanschafprijs die beduidend hoger is dan die van een auto met een thermische motor. Maar in het gebruik blijkt zo'n auto vaak veel minder duur. Zo kost een elektrische of waterstofauto niets aan brandstof en is de prijs per kilowattuur of per kilogram waterstof aan de pomp een stuk lager dan die van een liter benzine of diesel. En de motoren van de plug-ins en full hybrids zorgen ervoor dat u minder vaak hoeft te tanken.

Volgens een onderzoek van het ADEME, het Franse agentschap voor milieu en energiebeheer, kunnen bij een oplaadbare hydride auto de brandstofkosten over een periode van drie jaar en op basis van 20.000 km/jaar met 46% worden teruggedrongen ten opzichte van die van een vergelijkbare auto op benzine. Uiteraard op voorwaarde dat de technologie optimaal wordt toegepast, d.w.z. dat de auto regelmatig wordt opgeladen.

Ook auto's met een thermische motor met een geringe uitstoot hebben een laag verbruik. Vooral ook omdat in dit soort auto's meestal rustiger wordt gereden, waardoor er eveneens minder brandstof wordt verbruikt.
En dat is goed voor uw portemonnee!

Ook op het einde van de rit bent u in het voordeel, want groene auto's hebben een hogere restwaarde.

Nog een voordeel is dat auto's met alternatieve aandrijfsystemen geen olie en smeermiddelen nodig hebben, waardoor ze onderhoudsvriendelijker zijn dan auto's met een thermische motor. Naast de aankoopprijs moet u dus globaal berekenen wat de auto u gedurende de gebruiksperiode kost, en dan zult u zien dat deze uiteindelijk goedkoper is dan een traditionele auto. Ook op het einde van de rit bent u in het voordeel, want groene auto's hebben een hogere restwaarde. En niet te vergeten: door een auto met een alternatief aandrijfsysteem te kiezen, doet u iets goeds voor het milieu.

Groene auto's: fiscaal interessant

Afhankelijk van het gewest geldt er voor auto's met een alternatief aandrijfsysteem in ons land een gunstigere belastingregeling, en zelfs een aankooppremie.

In Vlaanderen worden de belasting op de inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting berekend op basis van de officiële uitstoot van het voertuig, zoals aangegeven op het inschrijvingsbewijs. Dat maakt auto's met alternatieve aandrijfsystemen fiscaal interessant omdat ze minder vervuilend zijn, evenals auto's met een thermische motor met een lage CO2-uitstoot. 100% elektrische en waterstofauto's zijn volledig vrijgesteld van de belasting op inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting. Voor deze auto's geldt ook een aankooppremie van € 1.000 tot € 5.000, afhankelijk van de aanschafprijs (hoe hoger de prijs, hoe lager de premie). Deze premie wordt elk jaar lager en zal in 2020 volledig verdwijnen.

Overzicht van de verleende premies in Vlaanderen voor de aankoop van een 100% elektrische auto
Cataloguswaarde van de auto 2016 2017 2018 2019
< € 31.000 € 5.000 € 4.000 € 3.000 € 2.000
Van € 31.000 tot € 41.000 € 4.500 € 3.500 € 2.500 € 1.500
Van € 41.000 tot € 61.000 € 3.000 € 2.500 € 2.000 € 1.500
≥ € 61.000 € 2.500 € 2.000 € 1.500 € 1.000

In Wallonië en Brussel is zowel de belasting op de inverkeerstelling als de jaarlijkse verkeersbelasting altijd gebaseerd op het fiscaal vermogen van het voertuig (pk), waardoor alternatieve aandrijfsystemen fiscaal minder interessant zijn. Maar voor elektrische en waterstofauto's geldt wel een belastingvoordeel (zie onderstaande tabel).

Belasting op inverkeerstelling
Type voertuig Vlaanderen Wallonië/Brussel
100% elektrisch/waterstof Totale vrijstelling Min. € 61,5
Max € 123
Full hybrid/CNG Normaal regime Normaal regime
Hybrid plug-in Vrijstelling indien minder dan 50 g/km CO2 Normaal regime
Jaarlijkse verkeersbelasting
Type voertuig Vlaanderen Wallonië/Brussel
100% elektrisch/waterstof Totale vrijstelling Forfaitair (€ 77,35)
Full hybrid/CNG Normaal regime Normaal regime
Hybrid plug-in Vrijstelling indien minder dan 50 g/km CO2 Normaal regime
Ecobonus/ecomalus
Vlaanderen Wallonië/Brussel
Ecobonus Van € 1000 tot € 5000 voor volledig elektrische auto's Geen
Ecomalus Geen Van € 100 tot € 2.500 bij auto's met een uitstoot van meer dan 146 g/km CO2
Een lening met een voordelige rentevoet

Zoals u ziet, zijn er vele voordelen. En als u kiest voor een auto met een alternatief aandrijfsysteem of voor een nieuwe auto met een lage CO2-uitstoot profiteert u bij ING ook van een voordelige rentevoet op uw autolening.

In het kader van onze verantwoorde, milieuvriendelijke strategie willen wij onze klanten namelijk helpen bewuster met het milieu om te gaan door te kiezen voor een milieuvriendelijke auto. Kiest u voor een dieselauto of een benzineauto met een uitstoot van minder dan 120 g/km of een auto met een alternatief aandrijfsysteem, dan profiteert u van een lening met een lagere rentevoet.

Waar wacht u nog op?

Benieuwd hoeveel uw autolening bij ING u kost? Maak een online simulatie.

Wilt u meer weten over onze voordelige rentevoeten voor groene auto's? Neem dan contact op met uw ING-gesprekspartner of maak een afspraak in een van onze kantoren.