Wonen

19 januari 2017

De renovatie van uw huis: ecologische en economische opties

Staat u op het punt om uw huis te renoveren en wilt u tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het milieu en uw portemonnee? Ontdek hoe.

Wat is een ecologische renovatie?
maar de besparing op energie zal op lange termijn de oorspronkelijke investering ruim overtreffen

Als uw doel in de eerste plaats het verminderen van uw gebruik van fossiele brandstoffen is, dan spreken we over een ecologische renovatie. Daarmee kunt u uw ecologische voetafdruk verminderen en tegelijkertijd bijdragen aan het milieu.

Voordelen van een ecologische renovatie

In het algemeen zijn ecologische renovaties duurder dan klassieke renovaties, maar de besparing op energie zal op lange termijn de oorspronkelijke investering ruim overtreffen. Een ecologische renovatie is dus een investering op lange termijn met een onmiddellijke impact op uw energiefactuur.

Wat brengen zonnepanelen op?

Laten we als voorbeeld fotovoltaïsche zonnepanelen nemen. Een gezin van 3 personen verbruikt ongeveer 3.500 kWh/jaar. Uw oorspronkelijke investering om deze kosten te dekken bedraagt ongeveer €6.000. Het energierendement van de zonnepanelen is rechtsreeks afhankelijk van hun oriëntatie en de dakhelling. Door dit rendement te combineren met de financieringsmethode ervan, de eventuele subsidies van de overheid, en de stijging van de energieprijzen, kan de financiële rentabiliteit van de zonnepanelen variëren tussen 2,3% en 6,8% per jaar. We zien dus dat een ecologische renovatie zelfs in het slechtste geval rendabeler is dan een spaarboekje.

Ecologische renovaties laten toe om het verbruik van primaire energiebronnen te verminderen bij een woning. Dat verbruik wordt in rekening genomen voor het EnergiePrestatieCertificaat (EPC), een handig instrument om het theoretische verbruik van gebouwen te bepalen en te vergelijken. Een betere efficiëntie zal uiteindelijk de waarde van een woning doen stijgen.

De verschillende stappen bij een ecologische renovatie
maar de besparing op energie zal op lange termijn de oorspronkelijke investering ruim overtreffen

Goed gerichte acties kunnen het thermisch comfort verbeteren en u zo toelaten energie te besparen. Hier vindt u enkele pistesom ermee te beginnen en zo uw (financiële) inspanningen te optimaliseren.

1. Isoleren: de belangrijkste stap

Vooraleer u nieuwe installaties plaatst, is het van groot belang om de thermische performantie van uw woning te verbeteren. Zo kunt u het verbruik van uw chauffage verminderen, en doet u toekomstige besparingen niet teniet.

Het gaat er dus om uw woning te isoleren op een efficiënte manier. Zo vermijdt u een verlies van warmte, dat ofwel veroorzaakt wordt door de verspreiding van lucht of door onvoldoende luchtdichtheid.

Tips bij het isoleren
  • Beperk de verliezen veroorzaakt door verspreiding: zorg voor een goede luchtdichtheid van de gebouwschil door middel van goed geïsoleerde en dikke muren, daken en vloeren, maar ook door goed raamwerk waar u drie lagen glas kunt inzetten. Denk er ook aan om de koudebruggen te beperken (waar de isolatielaag doorbroken wordt), vooral bij de contactpunten tussen de muren, vloeren, daken en het raamwerk.
  • Beperk de verliezen als gevolg van een gebrek aan luchtdichtheid: vermijd verliezen door barsten en kierenoptimaal af te dichten.
2. Efficiënte verwarmingsinstallaties

Na het isoleren van uw woning, kunt u ook beroep doen op verschillende opties voor een efficiënte verwarming: thermische zonnepanelen, waterpomp, houtketel of -kachel, of houtpelletkachel met een hoog rendement.

3. Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie is de huidige trend: groene elektriciteit en zonne-energie. Fotovoltaïsche zonnepannelen hebben een enorme populariteit gekend voor 2012, mede dankzij het fiscaal voordeel en de premies toegekend door de gewesten. Door het schrappen van het fiscaal voordeel en daarna de premies (enkel in Vlaanderen), is de populariteit voor zonne-energie wat getaand. Toch groeit die trend nog steeds in België, en blijft België een belangrijke producent van zonne-energie in Europa.

Hoe financiert u uw ecologische renovatie?
Groene leningen door de Gewesten

De drie gewesten ondersteunen ecologische renovaties. Ze subsidiëren leningen met zeer lage rentevoeten voor hun inwoners. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet uw inkomen onder een bepaald bedrag liggen en zijn er voorwaarden rond de aard van de werken die u wilt uitvoeren. Twijfel dus niet om hun websites te raadplegen voor meer informatie:

Ondersteuning door de bank

Bepaalde financiële instellingen steunen deze milieuvriendelijke initiatieven ook door aantrekkelijke rentevoeten aan te bieden voor renovatieleningen. Let er wel op dat de werken die u wilt uitvoeren in de categorie vallen van ecologische renovatie, zoals vastgesteld door uw bank.

Een voorbeeld: een lening voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen

Laten we terugkomen op het eerder gegeven voorbeeld: een gezin met een jaarlijks gemiddeld verbruik van 3.500 kWh. Zoals gezegd zult u een maximaal energierendement bekomen, als uw woning de juiste dakhelling heeft en hierop zonnepanelen met een optimale oriëntatie worden geïnstalleerd. De initiële investering voor dit bedraagt ongeveer €6.000.

  • Als de installatie van de zonnepanelen gefinancierd wordt door een lening bij ING met een looptijd van 3 jaar aan een vaste rentevoet van 1,95%, zal u voor de volledige duurtijd van de lening €181,92 intrestkosten moeten betalen.
  • Voor dit gebouw zal de jaarlijkse besparing op de energiefactuur meer dan €750 bedragen, zonder de stijging van energieprijzen in rekening te nemen. De besparing op 5 jaar zal meer dan €3.750 bedragen, wat ruimschoots de betaalde intrestkosten zal overtreffen. Met deze jaarlijkse besparing zal de initiële investering dus snel terugverdiend zijn.

Een financiering met een aangepaste lening laat u dus toe om een positief rendement te bekomen op een renovatielening. Als het gebouw zich in Brussel of Wallonië bevindt, zult u ook kunnen genieten van een premie voor de productie van groene elektriciteit, waardoor u een nog groter rendement kunt behalen.

Samengevat

Een ecologische renovatie laat u toe om uw ecologische voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te besparen. Uw woning zal trouwens ook in waarde toenemen.

U hebt nu alle kaarten in handen om een ecologische renovatie te financieren, twijfel dus niet om aan het milieu bij te dragen!Dit artikel is geschreven in samenwerking met TopCompare.be