Wonen

De hypothecaire waarborg

Sluit u een hypothecaire lening of mandaat af? Dan is de bank verplicht u een waarborg te vragen. Doorgaans bestaat deze uit het onroerend goed zelf, maar het kan ook een ander vastgoed in België zijn waarvan u de eigenaar bent.

Dit zijn de verschillende waarborgen:

  • Een hypotheek is een zakelijke waarborg die op uw onroerend goed wordt genomen.

Ze wordt in een akte bij de notaris vastgelegd. Als u uw lening niet meer kunt afbetalen ondanks de mogelijkheden die u samen met ING uitwerkte, kan ING door deze hypotheek uw onroerend goed verkopen om het verschuldigde bedrag terug te krijgen. Aan een hypothecaire inschrijving zijn kosten verbonden.


  • Een hypothecair mandaat geeft ING het recht om in de toekomst een hypotheek te leggen op uw onroerend goed.

Dit wordt bij de notaris in een akte vastgelegd. Als u uw lening niet meer kunt afbetalen, laat die akte het toe dat ING een hypotheek neemt op uw onroerend goed. Aan die akte zijn ook kosten verbonden, maar die zijn lager dan de kosten voor een hypothecaire inschrijving.


Afhankelijk van uw situatie kunt u natuurlijk verschillende waarborgen combineren.


Uw contactpersoon bij ING geeft u de beste formule voor uw persoonlijke situatie. Let wel: alleen de bedragen die door een hypotheek worden gedekt, geven recht op de belastingvoordelen van een hypothecaire lening.


De hypothecaire inschrijving en het hypothecair mandaat die u verleent aan ING zijn herbruikbaar. Nadat de hypothecaire lening is afbetaald, verdwijnen de hypotheek en het mandaat niet automatisch. Ze blijven 30 jaar geldig voor het totaalbedrag van de lening. In sommige gevallen kunt u het al afbetaalde kapitaal dus gebruiken voor een nieuwe lening. Zo kunt u zich in een nieuw vastgoedavontuur storten zonder dat u opnieuw notariskosten moet betalen.