Wonen

23 januari 2019

Bescherm uw woning

Als eigenaar van een woning bent u niet vrij van risico's: brand, waterschade, glasbreuk, ... Het is dus erg belangrijk uw woning en ook de inhoud ervan te beschermen. Daarvoor bestaat de brandverzekering, die wij ook woningverzekering noemen. Ontdek er meer over in dit artikel.

Bent u verplicht uw eigendom te beschermen?

U hebt een huis of een appartement gekocht en u vraagt zich af of u verplicht bent om een woningverzekering af te sluiten? Alles hangt af van de manier waarop u uw woning hebt gefinancierd. Als u hebt gekocht met uw eigen geld, zonder te lenen bij de bank, bent u niet verplicht een verzekering te nemen. Maar evalueer wel welke risico's u loopt. Zonder verzekering zou u zelf moeten opdraaien voor mogelijke schade aan uw woning en eventueel aan de inboedel!

Als u daarentegen een hypothecair krediet afsluit voor de aankoop van uw woning, zal de bank u vragen een verzekering te nemen. Zonder verzekering krijgt u geen lening. Die verzekering mag u weliswaar afsluiten waar u wilt.

Wat dekt uw woningverzekering?

Voor u een woningverzekering afsluit, analyseert u best uw persoonlijke situatie om uw behoeftes te bepalen. Neem rustig de tijd om de verschillende offertes te vergelijken, zowel op vlak van de prijs als van de omvang van de dekking.

Basisdekking

De wet schrijft minimumrisico's voor die gedekt moeten zijn door een woningverzekering. Onder andere de risico's door brand, natuurrampen, ontploffingen, storm, enzovoort vallen hieronder. Deze dekking geldt zowel voor uw woning als de inboedel (als u de inboedel ook heeft verzekerd).

Goed om weten: Diefstal en vandalisme zijn niet inbegrepen in de basisdekking. U kunt ervoor kiezen om uw woningverzekering uit te breiden zodat u ook voor zulke risico’s beschermd bent.

Burgerlijke aansprakelijkheid woning

U bent verantwoordelijk voor schade aan uw woning en ook aan derden, zoals uw buurman. Een voorbeeld: er ontstaat brand bij u, en de woning van uw buurman lijdt schade. Hij zal voor zijn schade vergoed worden door uw brandverzekering. Uw basiscontract kan ook uw familiale burgerlijke aansprakelijkheid dekken, maar dat gebeurt niet automatisch! Let dus goed op de dekking van uw verzekering.

Is uw woning deel van een mede-eigendom?

Misschien valt u onder de dekking van een ‘globale polis’, afgesloten door de syndicus van de mede-eigendom. Die wordt betaald door alle eigenaars, op basis van hun aandeel in de mede-eigendom. Zowel gemeenschappelijke als privatieve delen kunnen onder de dekking vallen. Maar opgelet, deze verzekering dekt niet noodzakelijk de volledige inhoud van uw woning. Vraag om inlichtingen over de omvang van de dekking om te vermijden dat u over- of onderverzekerd bent.

Wat is de te verzekeren waarde?

U moet uw woning verzekeren voor de nieuwwaarde (= de waarde om de woning, indien nodig, opnieuw te bouwen). Om u te helpen de te verzekeren waarde te bepalen, gebruiken verzekeraars een evaluatierooster. Daarop moet u het aantal kamers aangeven, en afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij, de graad van afwerking of de oppervlakte. Ook de inhoud van uw woning moet voor de reële waarde verzekerd zijn. Dit lijstje kan u helpen. Deze waardebepalingen vermijden dat u onderverzekerd bent.

Opmerking

Renovaties verhogen de waarde van uw woning. De dekking van uw verzekering moet dus aangepast worden, zodat u niet onderverzekerd bent.

Wat als u uw woning verhuurt?

Als u uw woning verhuurt, vraag uw huurder dan om een aansprakelijkheidsverzekering als huurder af te sluiten. U kunt dat zelfs opnemen als voorwaarde in de huurovereenkomst. Wanneer de huurder in uw woning schade veroorzaakt, is die gedekt door zijn verzekering. Dat belet u niet om zelf ook een verzekering af te sluiten, als eigenaar niet-bewoner. Die dekt eventuele schade aan uw woning (gebouw) en aan de inboedel die uw eigendom is.

Meer weten?

Ontdek onze woningverzekering voor eigenaars! Maak een afspraak in een ING-kantoor voor meer informatie of neem contact op met een ING-adviseur op +32 2 464 60 01.

3 tips om te onthouden
  • Vergelijk de prijs en de inhoud van verzekeringscontracten vooraleer u een woningverzekering afsluit.
  • Laat u informeren over de omvang van de dekking van uw verzekering en vraag indien nodig om een uitbreiding (diefstal, burgerlijke aansprakelijkheid)
  • Controleer regelmatig uw verzekeringspolissen en pas ze aan in functie van uw situatie (bijvoorbeeld, na een renovatie).