Wonen

De impact van de EPC-score op de waarde van je woning.

Een gunstig EPC-label heeft voordelige gevolgen voor je maandbudget en het milieu. Maar ook voor de verkoopwaarde van je huis! Om een beter zicht te krijgen op deze impact spraken we met Sven Damen van de KU Leuven.

Wat is het EPC?

Bij elke verhuur of verkoop ontvang je een Energie Prestatie Certificaat, gebaseerd op de energiezuinigheid van je woning. Die EPC-score blijft 10 jaar geldig. Je kan ze in tussentijd wél verbeteren door te investeren in energiebesparende maatregelen. Richtlijnen op het certificaat geven meteen aan welke investeringen nodig zijn om je score op te krikken.

Lees álles over EPC in ons uitgebreide dossier.

Wat betekent de EPC-score voor de waarde van je woning?

Na energetische verbouwingen voel je al snel het verschil op je energierekening, maar de kans is ook groot dat je huis in waarde stijgt. Sven Damen onderzocht voor de KU Leuven het effect van de EPC-waarde op de huizenprijzen in Vlaanderen. We spraken met hem over de concrete effecten van energetische kenmerken op de waarde van je woning.

Het hoeft niet te verbazen dat de twee nauw samenhangen. Kopers willen een huis dat ze zelf niet meer moeten aanpakken, waarmee ze op lange termijn zeker zijn van een zorgeloze toekomst en minder afhankelijk van de stijgende brandstofprijzen.

Energetische kenmerken als doorslaggevende factor voor de verkoopprijs

Volgens de studie van Damen worden woningen met de beste labels (A+, A en B) bijna 11% duurder verkocht dan vergelijkbare woningen met een gemiddeld label (E). Per 100 punten stijgt de verkoopprijs met gemiddeld 2,3%. Huizen met een A+, A of B-label raken bovendien bijna een maand sneller verkocht dan huizen met een slechtere score.

Volgens een vergelijking van Damen zijn energetische kenmerken de derde meest bepalende factor voor de verkoopprijs van een woning, na de grootte en de locatie: “Tijdens onze analyse namen we verschillende variabelen in rekening. Locatie is een belangrijke factor, maar we zien een duidelijke evolutie in het effect van energetische kenmerken op de bepaling van een verkoopprijs.”

Appartementen en de verhuurmarkt

Bij appartementen is het effect van energetische renovaties op de verkoopprijs en de verkooptijd een pak minder opvallend dan bij woonhuizen. Damen verklaart dit onder andere doordat bewoners van appartementen gemiddeld al 20% minder energie verbruiken, en doordat verbouwen in appartementen vaak minder evident is. Renoveren in een appartement doe je dus vooral om je eigen consumptie te doen dalen.

Ben je van plan om je appartement te verhuren? Dan worden isolerende renovaties weer dubbel interessant. Volgens deze studie van het Steunpunt Wonen hebben energetische kenmerken (zoals dakisolatie en dubbele beglazing) misschien wel meer effect op de huurprijs van je appartement, dan op de verkoopprijs ervan. Laat je sowieso door een specialist informeren over het geschatte effect van je investeringen.

Groene renovaties minder risicovol?

Volgens Damen demonstreren verschillende bevragingen bij aannemers en makelaars uit de VS dat de investeringskost van renovaties vaak niet wordt gecompenseerd in een meerwaarde van de volledige woning. Damens studie suggereert dat groene renovaties minder risicovol zijn. Die stelling is onder voorbehoud. “We hadden geen zicht op de kosten van specifieke renovaties. Bovendien is de kans groot dat je bij de vernieuwing van je keuken ook een aantal energetische aanpassingen maakt, waardoor we de investeringen moeilijk kunnen loskoppelen.”

Investeringen met het grootste effect op de waardestijging van een woning

“We namen verschillende individuele energetische kenmerken apart onder de loep om hun effect te zien op het EPC-label en op de verkoopprijs van een woning. Woningen met dakisolatie hebben bijvoorbeeld een verkoopprijs die gemiddeld 5% hoger ligt dan gelijkaardige woningen zonder dakisolatie. Woningen met enkele beglazing zijn dan weer 8% minder waard dan gelijkaardige woningen met dubbele beglazing.”

Spouwmuurisolatie heeft een effect van -10% op je EPC, maar is minder voelbaar in de verkoopprijs. Nochtans is dit een belangrijke isolerende maatregel met een groot effect op de energie-efficiëntie van je woning. Een mogelijke verklaring? Spouwmuurisolatie springt potentiële kopers minder in het oog dan bijvoorbeeld geïsoleerde ramen.”

Bij de verkoop van je woning benadruk je dus best ook de niet-zichtbare energetische renovaties die je hebt uitgevoerd, zodat die zeker kunnen doorwegen in de uiteindelijke verkoopprijs.

De evolutie van de huizenprijzen

Het is moeilijk om de evolutie van de huizenprijzen te voorspellen. Damen ziet verschillende mogelijke scenario’s . “Wie weet hebben strengere wettelijke vereisten die kopers dwingen om ook nog te investeren in woningen met een gunstig label een prijsdempend effect door de vereiste investeringskost. Anderzijds hebben kopers misschien meer centen over voor een huis als hun kosten voor energieconsumptie dalen.”

Eender hoe de huizenprijzen evolueren, op korte termijn beïnvloedt een positief EPC-label de prijs van je huis in positieve zin. Op langere termijn hebben je energetische renovaties sowieso een impact op je verbruikskosten en op het milieu. Op zich een mooie stimulans om nu te investeren in die isolerende maatregelen.


> Ontdek meteen welke energetische investeringen je kan maken om je EPC-label op te krikken.

> Energetische en isolerende renovaties financieren?