Wonen

Samen lenen

-

Jullie zijn niet gehuwd maar willen toch samen lenen voor de bouw of de aankoop van een woning? Geen probleem! Het maakt zelfs niet uit of jullie feitelijk dan wettelijk samenwonen. Een notaris geeft u advies voor uw specifieke situatie.

Tontine of beding van aanwas

Wonen jullie samen of zijn jullie getrouwd met scheiding van goederen? Dan kan de notaris een “beding van aanwas” of “tontine” in de koopakte opnemen. Als een van u zou overlijden, zorgt deze clausule ervoor dat de woning of het vruchtgebruik ervan automatisch naar de andere partner gaat. De langstlevende krijgt de woning dus niet via erfenis, maar op een contractuele basis. De erfgenamen kunnen hun erfrechtelijke reserve niet inroepen tegen de langstlevende partner.

Extra bescherming? Neem een schuldsaldoverzekering

Als u een hypothecaire lening afsluit, is het belangrijk even stil te staan bij wat er gebeurt als een van u zou overlijden. Misschien wordt het lastig om met 1 loon de lening en de vaste kosten af te betalen? Met een schuldsaldoverzekering kunt u uzelf hiertegen beschermen. Afhankelijk van de gekozen formule, zal de verzekeringsmaatschappij het aandeel van de overledene dan geheel of gedeeltelijk verder afbetalen tot het einde van de looptijd van de lening.