Wonen

4 juni 2019

Wanneer begin ik met afbetalen?

Dat hangt ervan af of u uw woning koopt of bouwt. Een woordje uitleg!

Koopt u een woning?

De aflossingsperiode voor de terugbetaling van uw hypothecaire lening start op de 1e van de maand die volgt op het verlijden van de akte. De dossierkosten en de tussentijdse interesten worden automatisch afgehouden van uw ING-rekening op de 10e van de maand na het verlijden van de akte. Daarna gebeuren de aflossingen automatisch via uw ING-rekening op de 1e werkdag van de volgende maanden.

Een concreet voorbeeld: Sophie en Bertrand kopen een huis. Ze tekenen de notariële akte op 20 april 2017.


20 april 2017: NOTARIËLE AKTE

1 mei 2017: AFLOSSINGSPERIODE

10 mei 2017: DOSSIERKOSTEN EN TUSSENTIJDSE INTERESTEN

1 juni 2017: EERSTE AFLOSSING


U bouwt of renoveert uw woning?

Na het verlijden van de notariële akte geeft uw bank het kapitaal in schijven vrij. Vanaf dat moment betaalt u op de 1e van elke volgende maand tussentijdse interesten op de opgenomen bedragen. De dossierkosten worden automatisch afgehouden van uw ING-rekening op de 10e van de maand die volgt op het verlijden van de akte. Zodra u het hele kredietbedrag hebt gebruikt, start de aflossingsperiode van uw krediet op de 1e van de volgende maand. Daarna gebeuren de aflossingen automatisch vanaf uw ING-rekening op de 1e werkdag van de volgende maanden.

Een concreet voorbeeld: Sophie en Bertrand willen een huis bouwen. Ze tekenen de notariële akte op 20 april 2017. Ze vragen op 15 mei een eerste schijf van hun lening op.


20 april 2017: NOTARIËLE AKTE

10 mei 2017: DOSSIERKOSTEN

Vanaf 1 juni: TUSSENTIJDSE INTERESTEN

20 oktober 2017: VRIJGAVE VAN DE LAATSTE SCHIJF

1 november 2018: AFLOSSINGSPERIODE

1 December 2018: EERSTE AFLOSSING