Wonen

13 mei 2019

Een woning huren: wat moet u weten?

Geen baksteen in de maag? Geen probleem! De Belgische huurmarkt heeft heel wat te bieden, en de kans is groot dat uw droomwoning gewoon te huur staat. Maar wat houdt dat in, zo’n huurwoonst? En wat moet u weten voor u een woning huurt?

Tip:

Hebt u de woning van uw dromen gevonden, maar weet u niet of de eigenaar ervan een eerlijke huurprijs vraagt? Dan bieden de Huurschatter van Wonen-Vlaanderen, huurprijzen.brussels van Brussel Huisvesting en La grille des loyers van Wallonie Logement u houvast. 

Het huurcontract

Alles begint en eindigt met het huurcontract. Die overeenkomst tussen u en de eigenaar van uw droomwoning is een belangrijke verbintenis. Bekijk hem goed voor u hem tekent, zo weet u waar u aan begint en vermijdt u nare verrassingen achteraf.

Een goed huurcontract vermeldt: 

  • De duur van het contract: De meeste huurcontracten worden gesloten voor een periode van maximaal drie jaar. Opgelet: als de duur van het contract niet expliciet vermeld staat, dan is het contract negen jaar lang geldig!
  • De huur, en de betaling ervan: Hoeveel bedraagt de maandelijkse huurprijs en op welke dag moet die gestort worden? De som kan niet zomaar worden aangepast. Een verhuurder mag de huurprijs maar één keer per jaar indexeren.
  • De extra kosten: Moet u betalen om eventuele gemeenschappelijke delen van het gebouw te mogen gebruiken? Voor het schoonmaken van de hal of het onderhoud van de lift? En zijn de kosten voor gas, water en elektriciteit vast of variabel? 

De huisbaas moet het contract binnen de twee maanden na ondertekening registeren. Maar hij of zij kan u vragen om dit zelf ook nog eens te doen. Houd u eigen exemplaar van het huurcontract goed bij. Zo hebt u altijd iets in handen bij mogelijke problemen.

Tip:

Wie kinderen ten laste heeft en een woning op de privémarkt huurt, geniet van een vermindering van de onroerende voorheffing.

De huurwaarborg

Een huurwaarborg is niet wettelijk verplicht, maar bijna iedereen die een huis of appartement wil huren, moet een huurwaarborg betalen aan de verhuurder na het ondertekenen van het contract. Die waarborg blijft geblokkeerd tot u weer verhuist.

De huurwaarborg beschermt de verhuurder wanneer de huurder zijn verantwoordelijkheden niet opneemt en tijdens zijn verblijf schade veroorzaakt. Laat u het huis in perfecte staat achter? Dan krijgt u de huurwaarborg volledig terug!

Opgelet:

Betaal uw huurwaarborg nooit cash of via rechtstreekse storting op de zichtrekening van uw huisbaas! U bent als huurder wettelijk verplicht om het geld op een geblokkeerde rekening op jouw naam te storten.

De plaatsbeschrijving

In de plaatsbeschrijving wordt de staat van de hele huurwoning beschreven. Zo kan op het einde van het huurcontract worden gekeken welke schade al bestond voor u er woonde en welke niet.

Het is wettelijk verplicht voor het einde van de eerste huurmaand de plaatsbeschrijving op te stellen, met beide partijen aanwezig. Wordt er geen plaatsbeschrijving gedaan? Dan is alle extra schade niet door u veroorzaakt en moet u er niet voor opdraaien.

En de opzegtermijn?

De opzegtermijn van uw contract is afhankelijk van de duur ervan. Hebt u een contract van drie jaar of minder? Dan kunt u dat niet voor het einde van het contract opzeggen, tenzij uw huurovereenkomst uitzonderingen vermeldt. Hebt u een standaardcontract van negen jaar? Dan kunt u op elk moment uw huurcontract opzeggen, met een opzegtermijn van drie maanden. 

Het 3-6-9-contract

Een huurovereenkomst van meer dan drie jaar wordt beschouwd als een contract van lange duur, waardoor automatisch dezelfde voorwaarden gelden als bij een contract van negen jaar. Dit is het zogenaamde 3-6-9-contract: wie vertrekt tijdens het eerste jaar van de huurperiode, betaalt een vergoeding die gelijkstaat aan drie maanden huur. Wie vertrekt tijdens het tweede jaar betaalt twee maanden extra huur, en wie vertrekt tijdens het derde jaar, betaalt een maand extra huur.

Na drie jaar vervalt de opzegvergoeding, maar blijft de opzegtermijn van drie maanden gelden.

Uw huisbaas mag het contract vervroegd beëindigen om zelf in het huis te gaan wonen of om verbouwingswerken uit te voeren. Wanneer hij of zij echter geen goede reden heeft om het contract te beëindigen, dan moet hij u vergoeden met een bedrag ter waarde van negen (na drie jaar), of zes maanden huur (na zes jaar).  

Tip:

Een contract opzeggen doet u altijd met een aangetekende brief. De opzegtermijn begint te lopen vanaf de eerste dag van de volgende maand na het versturen van de brief. Stuurt u een brief op 9 november, dan begint de opzegtermijn op pas 1 december.

De woning- of brandverzekering

Als huurder moet u de woning die u huurt in dezelfde staat achterlaten als toen u er ging wonen. Dat is de uw zogenaamde huurdersaansprakelijkheid. Hebt u tijdens uw verblijf toch iets van schade veroorzaakt? Dan staat u zelf in voor de reparatie ervan.

Een goede woningverzekering (ook wel brandverzekering genoemd) dekt de belangrijkste minimumrisico’s, vastgelegd bij wet. Denk hierbij aan brand, natuurrampen en explosies. Meestal komen daar nog een paar standaardrisico’s bij zoals waterschade en glasbreuk. De woningverzekering dekt ook de schade die uw bezittingen kunnen oplopen. Uw meubels, persoonlijke spullen en kledij zijn hierdoor dus ook beschermd! 

Tip:

Veroorzaakt u of een van uw gezinsleden per ongeluk materiële en lichamelijke schade aan anderen? Dan vergoedt uw familiale verzekering eventuele kosten.

Een woningverzekering is in ons land niet verplicht, maar de meerderheid van de verhuurders neemt hem wel op als verplichting in het huurcontract. U bent altijd vrij om uw eigen verzekeraar te kiezen, zelfs wanneer uw huisbaas een eigen woningverzekering heeft voor het huis. Hij mag u dus niet verplichten om een contract af te sluiten bij zijn eigen verzekeraar! 

Meer weten?

Uw droomwoning gevonden, maar nog op zoek naar een woningverzekering die bij u past? Met ING Home Insurance voor huurders kiest u voor bescherming op maat: de premie wordt berekend op basis van de oppervlakte van uw woning en u dient uw aanvraag eenvoudig zelf online in. U bent meteen gedekt na uw inschrijving, en de hulplijn is 24 op 24 beschikbaar in geval van nood.