Wonen

2 December 2016

Wat moet u allemaal weten vooraleer u gaat huren?

Het is beslist. U gaat een woning huren. Geen slechte keuze! Maar een goed voorbereid man of vrouw is er altijd twee waard, toch? Daarom geven we u graag praktische tips over huren.

De basis: uw huurcontract

Alles begint en eindigt met de overeenkomst met de eigenaar van uw droomwoning. Het is een belangrijke verbintenis, die u voor het tekenen best eens heel goed bekijkt. U wilt namelijk niet voor nare verrassingen komen te staan achteraf.

4 focuspunten:

  • De duur van het contract: als er niets over vermeld staat, gaat u een contract voor negen jaar aan. Maar waarschijnlijk staat er in uw overeenkomst een periode van maximaal drie jaar.
  • De betaling van de huur: op welke rekening en op welke dag moet de huur worden overgeschreven?
  • De extra maandelijkse kosten: moet u meebetalen voor de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw, zoals de schoonmaak van de gang en het onderhoud van de lift? Of zijn er extra kosten aan de huisbaas voor zaken als gas, water en elektriciteit in uw woonst?
  • De registratie van het contract: Normaal regelt de huisbaas dit binnen de twee maanden na ondertekening. Maar het kan dat hij of zij u vraagt om dit nog eens te doen.

Zorg er zeker voor dat u een exemplaar van het contract krijgt. Zo hebt u altijd zelf iets in handen bij mogelijke problemen.

Hoe is de opzegtermijn geregeld?

Belangrijk hierbij is om even te kijken naar de duur van uw contract.

Hebt u een standaardcontract van negen jaar? Dan kunt u op elk moment opzeggen, met een opzegtermijn van drie maanden. Daar komt wel een extra vergoeding bij van drie maanden huur als u in het eerste jaar vertrekt, of twee maanden in het tweede jaar en een maand in het derde jaar. Omgekeerd hebt u zes maanden de tijd als de huisbaas u de woning uit wil. Hiervan kan afgeweken worden in het contract, maar de termijnen en vergoedingen mogen nooit zwaarder zijn dan deze.


Pluspunt: Hiervan kan afgeweken worden in het contract, maar de termijnen en vergoedingen mogen nooit zwaarder zijn dan deze.


Hebt u een contract van drie jaar of minder? Dan kunt u dat niet voor het einde van het contract opzeggen, tenzij dit geregeld is in de huurovereenkomst of als u het nodige overeenkomt op het moment zelf. Vaak is dus de enige optie om drie maanden voor het einde van het contract uw huisbaas te laten weten dat u wilt vertrekken.


Altijd met een aangetekende brief. De opzegtermijn begint dan te lopen vanaf de eerste dag van de volgende maand. Stuurt u dus een brief op 9 november, dan begint de opzegtermijn op 1 december.

Wat met de huurprijs?

Ook het bedrag dat u maandelijks moet neertellen voor uw huurwoning staat in het huurcontract. Deze som kan nadien niet zomaar worden aangepast. Een verhuurder mag de huurprijs namelijk maar één keer per jaar aanpassen met een indexering. Daarnaast mag de huisbaas wel tussen de 9e en de 6e maand voor het einde van elke driejaarlijkse periode een extra aanpassing voorstellen.

Die indexering gebeurt trouwens niet automatisch. De eigenaar moet u altijd schriftelijk verwittigen, ten laatste op de verjaardatum dat u effectief verhuisd bent. Nadien mag hij of zij dat ook nog altijd doen, met terugwerkende kracht tot maximaal drie maanden huur ervoor. Daarbij moet de huurder altijd de gezondheidsindex toepassen.

En wat is die huurwaarborg?

Zowat iedereen die een huis of appartement wil huren, moet een huurwaarborg betalen aan de verhuurder na ondertekening van het contract. Als u dan later terug verhuist en de woning in goede staat achterlaat, wordt de waarborg gedeblokkeerd.

Een huurwaarborg is niet wettelijk verplicht maar een keuze van de verhuurder. Deze kan op twee manieren vragen om de waarborg te betalen:

  1. De eerste en meest voorkomende wijze is overschrijving van het hele bedrag op een geblokkeerde rekening op naam van u. In dat geval mag de waarborg niet meer bedragen dan twee maanden huur. Het geld wordt pas vrijgegeven wanneer uw huisbaas tekent.

  2. Alternatief is om de som in schijven te betalen met een zogenaamde bankwaarborg. Uw bank schiet dan de volledige waarborg voor en u betaalt in verschillende betalingen terug aan de bank, gespreid over maximaal drie jaar. Dit type waarborg mag nooit meer zijn dan drie maanden huur.


U kiest samen met de eigenaar voor welke optie u gaat en legt dit vast in het huurcontract. Betaal zeker niet cash of door overschrijving op een rekening van de huisbaas.

De plaatsbeschrijving, hoe werkt dat?

Bij een plaatsbeschrijving wordt de staat van de hele huurwoning gecontroleerd en opgeschreven. Zo kan op het einde van het huurcontract worden gekeken welke schade al bestond voor u er woonde en welke niet.

Wettelijk is het verplicht om voor het einde van de eerste huurmaand deze beschrijving te doen, met beide partijen aanwezig. Dat mag door u of de verhuurder zelf worden gedaan. Maar u kunt net zo goed kiezen voor een deskundige, zoals een architect of een vastgoedkantoor. Alle kosten worden dan gedeeld door u en de verhuurder.

Wordt er toch geen plaatsbeschrijving gedaan? Dan is alle extra schade niet door u veroorzaakt en moet u er niet voor opdraaien.

Hoe zit het met de brandverzekering?

Als huurder hebt u de plicht om de woning op het einde van de huurperiode in even goede staat terug te geven. Dat noemt wel ook weleens de huurdersaansprakelijkheid. Met andere woorden: ook de schade aan de huurwoning zelf na bijvoorbeeld een brand of waterlek zal u of uw verzekering moeten betalen, niet de eigenaar of zijn verzekering.

Mogelijk staat in het huurcontract een ‘afstand van verhaal’. Dat betekent dat de huisbaas bij schade aan het gebouw niet aan uw deur komt kloppen, maar direct zijn of haar eigen brandverzekering aanspreekt.

Maar zelfs als uw verhuurder een clausule ‘afstand van verhaal’ in het huurcontract zet, is het sterk aangeraden om toch een goede brandverzekering af te sluiten. Het is in ons land niet verplicht, maar wel sterk aan te raden. Met een brandverzekering bent u gerust over uw eigen waardevolle zaken en de schade die u bij anderen kunt aanrichten, zoals rookschade bij de buren na een brand. Dat alles dekt de verzekering van uw verhuurder namelijk nooit.

En nu?

Net daarom creëerden wij ING Home Insurance. Een complete woningverzekering op maat, met alles wat u écht nodig hebt. Daarmee bent u ook 100% verzekerd voor uw vakantiewoning en het studentenkot van de kinderen, zelfs tegen diefstal, waterschade en bij extreem weer. U betaalt uw Home Insurance elke maand en krijgt de beste prijs zonder meerkosten, plus een exclusieve hersteldienst.