Wonen

Een woning huren: wat moet je weten?

Ben je van plan om een huis of appartement te huren? De Belgische huurmarkt heeft heel wat te bieden. Maar wat moet je weten voor je een woning huurt? En hoe zit het met de verzekeringen?

Het huurcontract

Alles begint en eindigt met het huurcontract. Bekijk deze dus goed voor je ze tekent,

Een goed huurcontract vermeldt: 

  • De duur van het contract: de meeste huurcontracten worden gesloten voor een periode van maximaal drie jaar. Opgelet: als de duur van het contract niet expliciet vermeld staat, dan is het contract negen jaar lang geldig!
  • De huur, en de betaling ervan: hoeveel bedraagt de maandelijkse huurprijs en op welke dag moet die gestort worden? De som kan niet zomaar worden aangepast. Een verhuurder mag de huurprijs maar één keer per jaar indexeren.
  • De extra kosten: moet je betalen om eventuele gemeenschappelijke delen van het gebouw te mogen gebruiken? Ben je nog extra kosten voor gas, water en elektriciteit verschuldigd aan de eigenaar? 
  • De registratie van het contract: de huisbaas moet het contract binnen de twee maanden na ondertekening registreren. Hou je eigen exemplaar van het huurcontract goed bij. Zo heb je altijd iets in handen bij mogelijke problemen.

De woning- of brandverzekering

In Vlaanderen en Wallonië is een brandverzekering voor huurders verplicht. In het Brussels Gewest is het niet verplicht maar wel sterk aanbevolen.

Een goede woningverzekering dekt de belangrijkste minimumrisico’s, vastgelegd bij wet. Denk hierbij aan brand, natuurrampen en explosies. Meestal komen daar nog een paar standaardrisico’s bij zoals waterschade en glasbreuk.

Wil je meer weten over de brandverzekering voor huurders?

Hier vind je informatie over wat de brandverzekering voor huurders kost, wat het dekt en hoe je het afsluit.

De huurwaarborg

Bijna iedereen die een huis of appartement wil huren, moet een huurwaarborg regelen na het ondertekenen van het contract. Het beschermt de verhuurder wanneer je als huurder de verantwoordelijkheden niet opneemt en tijdens je verblijf schade veroorzaakt. Laat je het huis in perfecte staat achter? Dan krijg je de huurwaarborg volledig terug.

Betaal het nooit contant of via een overschrijving in euro op de rekening van de eigenaar. Het is wettelijk bepaald dat de waarborgsom op een geblokkeerde rekening wordt gestort.

Momenteel biedt ING geen mogelijkheid om een rekening voor de huurwaarborg online te openen. Op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën kan je wel een online oplossing terugvinden.

De plaatsbeschrijving

In de plaatsbeschrijving wordt de staat van de hele huurwoning beschreven. Zo kan je op het einde van het huurcontract zien welke schade al bestond voor je er woonde en welke niet.

Het is wettelijk verplicht voor het einde van de eerste huurmaand de plaatsbeschrijving op te stellen. Hierbij moeten beide partijen aanwezig zijn Om mogelijke discussies te vermijden doe je dit best voordat je verhuist. Jij of de eigenaar kan de plaatsbeschrijving zelf doen. Maar je kunt ook een beroep doen op een deskundige, zoals een makelaarskantoor. In dit geval worden alle kosten in verband met deze inspectie gedeeld tussen jou en de verhuurder.

En de opzegtermijn?

De opzegtermijn van je contract is afhankelijk van de duur ervan. Heb je een contract van drie jaar of minder? Dan kun je dat niet voor het einde van het contract opzeggen, tenzij je huurovereenkomst uitzonderingen vermeldt. Heb je een standaardcontract van negen jaar? Dan kun je op elk moment je huurcontract opzeggen, met een opzegtermijn van drie maanden. 

Dit is het zogenaamde 3-6-9-contract: wie vertrekt tijdens het eerste jaar van de huurperiode, betaalt een vergoeding die gelijkstaat aan drie maanden huur. Wie vertrekt tijdens het tweede jaar betaalt twee maanden extra huur, en wie vertrekt tijdens het derde jaar, betaalt een maand extra huur.

Na drie jaar vervalt de opzegvergoeding, maar blijft de opzegtermijn van drie maanden gelden. 

Je huisbaas mag het contract vervroegd beëindigen om zelf in het huis te gaan wonen of om verbouwingswerken uit te voeren. Wanneer hij of zij echter geen goede reden heeft om het contract te beëindigen, dan moet hij je vergoeden met een bedrag ter waarde van negen (na drie jaar), of zes maanden huur (na zes jaar).  

Tip:

Een contract opzeggen doe je altijd met een aangetekende brief. De opzegtermijn begint te lopen vanaf de eerste dag van de volgende maand na het versturen van de brief. Stuur je een brief op 9 november, dan begint de opzegtermijn pas op 1 december.