Wonen

Het ondertekenen van het compromis en de notariële akte

U hebt de woning van uw dromen gevonden, en kwam tot een overeenkomst over de prijs en de voorwaarden met de verkoper. Dan is het nu tijd voor het compromis.

Het compromis

Als het bod aanvaard is, tekent u meestal het aankoopcompromis. Dit is een heel belangrijk document want het verplicht tot de definitieve aankoop van de woning. Ook de verkoper is verplicht het huis aan u te verkopen, zelfs al krijgt hij of zij een hoger bod.

Het compromis moet de volgende informatie bevatten:

  • De identiteit en de hoedanigheid van de koper(s) en verkoper(s). Koopt u met meerdere personen? Vermeld dan zeker de verdeling (bv. u betaalt 30% van de woning en uw partner 70%).
  • Een duidelijke omschrijving, de staat en de oppervlakte van het onroerend goed, mogelijke erfdienstbaarheden.
  • De prijs, het voorschot (doorgaans 10% van de aankoopprijs), de betaalmogelijkheden en mogelijke schadevergoedingen.
  • Mogelijke verhuurvoorwaarden als de woning verhuurd is.
  • Mogelijke opschortende voorwaarden, bv. voor het krijgen van een bouwvergunning of een lening voor een bepaald bedrag binnen een bepaalde periode. De verkoop zal niet doorgaan als er niet wordt voldaan aan de voorwaarden.
  • De afspraken over de brandverzekering zodat de woning in elk geval verzekerd is tussen het tekenen van het compromis en het verlijden van de akte.

Vraag altijd het advies van uw notaris voor de opmaak van het compromis. Bouwt u? Laat dan uw bouwovereenkomst door uw notaris nalezen.

De notariële akte

Binnen 4 maanden na de ondertekening van het compromis, moet u naar de notaris om de notariële akte te laten verlijden. Het kan en mag allemaal sneller, maar de notaris heeft toch tijd nodig om de administratie en het nodige opzoekwerk te doen.

Vraag altijd het advies van uw notaris voor de opmaak van het compromis en de notariële akte.