Pensioen

19 januari 2016

Wat is het belastingvoordeel van pensioensparen?

De Belgische overheid wil de burgers stimuleren om individueel te sparen voor hun pensioen. Daarom geniet u een belastingvoordeel op verschillende pensioenspaarformules zoals het pensioenspaarfonds, de pensioenspaarverzekering of het langetermijnsparen .

Hoeveel bedraagt het belastingvoordeel?

Concreet krijgt u 30% van het bedrag dat u per jaar voor uw pensioensparen stort, terug via een belastingvermindering*. Als u op een jaar tijd 500 euro hebt gespaard, geniet u een belastingvermindering van 150 euro. U kunt tot 940 euro (inkomstenjaar 2016, aanslagjaar 2017) per jaar in uw pensioenspaarplan storten en zo maximaal 282 euro terugkrijgen. Het bedrag van dit belastingvoordeel wordt van het bedrag van uw belastingen afgetrokken.

U kunt ook tot 2.260 euro storten (inkomstenjaar 2016, aanslagjaar 2017) in uw langetermijnspaarplan en zo maximaal 678 euro terugkrijgen. Het bedrag van dit voordeel wordt afgetrokken van uw belastingen.

Voorwaarden

Uw belastingvoordeel is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

  • leeftijd: u moet minstens 18 jaar en jonger dan 65 jaar zijn op het moment dat u begint met pensioensparen,
  • looptijd: de minimale looptijd van uw spaarformule is 10 jaar,
  • inkomen: u moet een regelmatig en belastbaar inkomen hebben.

U profiteert dus van een belastingvoordeel gelinkt aan uw pensioensparen, zonder de taksen en kosten die eraan verbonden zijn te vergeten.

*Op basis van uw inkomsten.

Meer weten?