Pensioen

15 December 2016

Op welke pijler steunt uw pensioen?

Het Belgische pensioenstelsel steunt op 4 pijlers: het wettelijk pensioen, het aanvullend of extralegaal pensioen, het individueel pensioensparen met belastingvoordeel en het individueel sparen zonder belastingvoordeel.
Wat betekent dit allemaal? Welke pijlers hebben betrekking op uw situatie? Wat moet u doen? Een woordje uitleg.

De eerste pijler: het wettelijk pensioen

Het wettelijk pensioen is het pensioen dat de staat uitkeert aan de Belgische werknemers die de pensioenleeftijd hebben bereikt. Het bedrag hangt af van verschillende factoren:

  • het aantal jaren dat u hebt gewerkt
  • het bedrag van de lonen die u kreeg
  • uw statuut (loontrekkende, zelfstandige of benoemde ambtenaar)

Het wettelijk pensioen is gebaseerd op het zogenaamde omslagstelsel. Dat wil zeggen dat pensioenen vandaag worden betaald door de sociale bijdragen van de momenteel werkende gemeenschap.

De tweede pijler: het aanvullend of extralegaal pensioen

Het extralegaal pensioen vormt een aanvulling op het wettelijk pensioen. Uw werkgever zorgt hiervoor via een groepsverzekering of een pensioenfonds. Hij of zij is echter niet verplicht om dit voordeel toe te kennen en ook het bedrag ligt niet vast.

Zelfstandigen kunnen sparen via een vrij aanvullend pensioenplan waar mooie belastingvoordelen aan gekoppeld zijn. Met dit plan bouwen ze een kapitaal op als aanvulling van hun wettelijk pensioen.

De derde pijler: het individueel pensioensparen

Door aan pensioensparen te doen, bouwt u zelf een extraatje voor uw pensioen op terwijl u minder belastingen betaalt. Concreet stort u regelmatig een bepaald bedrag. Zo bouwt u een kapitaal op, waar u vanaf de pensioengerechtigde leeftijd de vruchten van plukt. Deze stortingen geven recht op een belastingvermindering zodat pensioensparen bijzonder voordelig wordt, zonder de kosten en de taksen te vergeten.

U kunt profiteren van een fiscaal voordeel met twee pensioenspaarformules die eventueel cumuleerbaar zijn. De twee verschillen op vlak van het maximumbedrag dat u kunt sparen:

  • De pensioenspaarverzekering (u geniet een gegarandeerd rendement en kapitaal, maar dit is in de huidige situatie met de lage rentes eerder beperkt)
  • Het pensioenspaarfonds (het kapitaal is niet gegarandeerd, maar het rendement is mogelijk hoger)
  • Het langetermijnsparen (gegarandeerd rendement en kapitaal, maar dit is in de huidige situatie met de lage rentes eerder beperkt).
De vierde pijler

De vierde pijler is het individueel sparen. Hierbij geniet u geen belastingvoordeel. U kunt individueel een kapitaal voor uw pensioen opbouwen met behulp van een spaarrekening, een levensverzekering een investeringsplan, fondsen enzovoort.

En nu?

Bereken eerst wat u nodig hebt als u met pensioen bent. Analyseer daarna zorgvuldig de kenmerken van elke spaarformule en kies dan de spaarformule die het best bij uw persoonlijke situatie en verwachtingen past.

Hebt u nog vragen? Maak dan een afspraak met uw persoonlijke bankier of in een ING-kantoor. U kunt voor vragen ook bellen naar + 32 2 464 60 01.