Pensioen

15 December 2016

Ik ben zelfstandige: wat is er anders aan mijn pensioen?

Net als voor loontrekkenden en ambtenaren is de wettelijke pensioenleeftijd voor zelfstandigen vastgelegd op 65 jaar en kunt u ook vervroegd met pensioen gaan.
Maar wat is het verschil tussen het pensioen van een zelfstandige en dat van andere statuten?

Hoeveel pensioen zult u krijgen?

Om uw wettelijke pensioen te bepalen, worden dezelfde criteria in aanmerking genomen als voor een werknemer: het aantal jaren dat u hebt gewerkt en het totaalbedrag van uw beroepsinkomsten. Maar omdat een zelfstandige minder sociale bijdragen betaalt, wordt bij de berekening van het pensioen een aanpassingscoëfficiënt toegepast. Daardoor is het pensioen van een zelfstandige doorgaans kleiner dan in andere arbeidsstelsels.

U neemt dus best uw voorzorgen om als gepensioneerde voldoende inkomsten te hebben voor dit nieuwe hoofdstuk in uw leven. Maak eerst een schatting van uw toekomstige financiële behoeften met behulp van onze simulator. Kijk dan na of uw wettelijke pensioen groot genoeg is om in die behoeften te voorzien. Is dat niet zo? Denk dan zeker na over een aangepaste en fiscaal voordelige oplossing zoals:

Meer weten?

Ontdek meer info over onze pensioenformules voor zelfstandigen? Of hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw ING-gesprekspartner of maak een afspraak in een van onze kantoren. U kunt uw vragen ook stellen per telefoon op het nummer +32 2 464 60 02. Om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden bij het maken van uw keuzes, bepalen we eerst uw beleggersprofiel. Dat profiel houdt rekening met uw beleggingsdoelen, uw houding ten opzichte van risico, uw beleggershorizon, uw financiële situatie en uw ervaring met beleggingsproducten.