Pensioen

Hoeveel bedraagt mijn pensioen?

België telt 3 wettelijke pensioenstelsels. Eentje voor werknemers, eentje voor zelfstandigen en eentje voor ambtenaren. Ontdek hier hoeveel een gemiddeld wettelijk pensioen bedraagt en hoe je het kan aanvullen.

De pensioenstelsels

1. Werknemers

Bij de berekening van het rustpensioen voor werknemers telt naast het inkomen en het aantal gewerkte jaren en dagen (plus gelijkgestelde periodes zoals ouderschapsverlof) ook de gezinssituatie mee. Werkte je met een deeltijds arbeidscontract, dan zal je pensioenuitkering lager liggen in vergelijking met voltijdse prestaties.

Na een zuivere loopbaan als werknemer ontvang je in België gemiddeld 1.255 euro netto per maand (= wat je uiteindelijk op je rekening krijgt). Een zuivere loopbaan betekent dat je niet van statuut veranderde.

Het gemiddelde van 1.255 euro geldt voor alle loopbaanduren, dus onafhankelijk van het aantal gewerkte jaren. Er is wel een groot verschil tussen het gemiddelde bij mannen (1.422 euro) en bij vrouwen (1.023 euro).

2. Zelfstandigen

Bij de berekening van het pensioen voor zelfstandigen is het aantal gewerkte uren of dagen niet van belang. Verdiende je als zelfstandige jaarlijks netto 50.000 euro door gemiddeld 3 dagen per week of 7 op 7 te werken? Dat maakt geen verschil. Bij de berekening van het pensioen telt het netto belastbaar beroepsinkomen waarop je sociale bijdragen betaalde, plus het feit of je al dan niet alleenstaand bent. Elk kwartaal dat je bijdroeg, telt mee.

In de praktijk zijn de pensioenen van zelfstandigen laag: gemiddeld 904 euro netto na een 'zuivere' loopbaan. Dit gemiddelde geldt voor alle loopbaanduren. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn heel groot: vrouwen die enkel als zelfstandige werkten krijgen gemiddeld 477 euro netto per maand, mannen 1.212 euro.

3. Ambtenaren

Bij ambtenaren gelden voor de berekening van het rustpensioen het aantal gewerkte jaren en de verkregen wedde. De gezinssituatie speelt geen rol. Verlof voor verminderde prestaties wordt in vele gevallen niet verloond, maar wordt wel gelijkgesteld met dienstactiviteit (en telt dus mee voor de pensioenopbouw).

Ambtenaren op rust krijgen gemiddeld 2.072 euro netto per maand bij een zuivere loopbaan. Dit gemiddelde geldt voor alle loopbaanduren. Ook hier is er een verschil tussen mannen (2.190 euro) en vrouwen (1.940 euro), maar hier is het verschil kleiner dan bij zelfstandigen en werknemers.

Hoeveel pensioen krijg jij later?

Dat kan je gemakkelijk zelf berekenen op MyPension.be. Je kunt ook simuleren wat de invloed op je pensioen zal zijn als je bijvoorbeeld wat minder wilt werken of vroeger stopt met werken. Inloggen op MyPension.be doe je makkelijk met de itsme-app.

Hoeveel heb ik nodig?

Eerst en vooral schat je best je toekomstige financiële behoeften in. Zodra je daar een beeld van hebt, weet je ook meteen of je wettelijk pensioen voldoet om je levensstandaard te kunnen behouden. Vervolgens wil je natuurlijk weten hoeveel je maandelijks moet storten voor je pensioensparen? Daar kun je de pensioensimulator voor gebruiken.

Indien nodig kun je dan kiezen voor een aanvullende oplossing.

Je wettelijk pensioen aanvullen?

Denk je dat je wettelijk pensioen niet voldoende zal zijn om rond te komen? Geen zorgen: er bestaan verschillende manieren om het aan te vullen.

  • Het aanvullend pensioen (groepsverzekering) waarop je eventueel via je werkgever ingeschreven bent, of waarop zelfstandigen kunnen inschrijven.
  • Pensioensparen (voor particulieren en zelfstandigen) waarmee je een kapitaal voor je pensioen opbouwt én tegelijk profiteert van mooie belastingvoordelen.
  • Individueel sparen en/of beleggen zonder belastingvoordeel.

Stel pensioensparen niet langer uit

Begin vandaag nog met pensioensparen bij ING. Zo neem je een voorsprong op later. Hoe vroeger je daarmee start, hoe beter.