Pensioen

31 maart 2016

Op welke pijler steunt uw pensioen?

Het Belgische pensioenstelsel steunt op vier pijlers: het wettelijk pensioen, het aanvullend of extralegaal pensioen, het individueel pensioensparen met belastingvoordeel en het individueel sparen zonder belastingvoordeel.

Wat betekent dat allemaal? Welke pijlers hebben betrekking op uw situatie? En wat doet u het best? Een woordje uitleg.

De eerste pijler: het wettelijk pensioen

Het wettelijk pensioen is het pensioen dat de staat uitkeert aan de Belgische werknemers die de pensioenleeftijd hebben bereikt. Het bedrag hangt af van verschillende factoren:

  • het aantal jaren dat u hebt gewerkt
  • het bedrag van de lonen die u kreeg
  • uw statuut (loontrekkende, zelfstandige of benoemde ambtenaar)

Het wettelijk pensioen is gebaseerd op het zogenaamde omslagstelsel. Dat wil zeggen dat pensioenen vandaag worden betaald door de sociale bijdragen van de huidige werkende gemeenschap.

De tweede pijler: het aanvullend of extralegaal pensioen

Het extralegaal pensioen vormt een aanvulling op het wettelijk pensioen. Uw werkgever zorgt hiervoor via een groepsverzekering of een pensioenfonds. Hij of zij is niet verplicht om dit voordeel toe te kennen en ook het bedrag ligt niet vast.

Uw pensioen als zelfstandige

Zelfstandigen kunnen sparen via een vrij aanvullend pensioenplan waar een belastingvoordeel aan gekoppeld is. Het geld dat ze hiermee sparen, wordt gebruikt als aanvulling van hun (lagere) wettelijk pensioen.

De derde pijler: het individueel pensioensparen

Door aan pensioensparen te doen, bouwt u aan een extraatje voor tijdens uw pensioen én betaalt u minder belastingen. Door regelmatig een bedrag te storten, groeit uw kapitaal. Daar plukt u natuurlijk de vruchten van op het moment dat u met pensioen gaat! Pensioensparen is extra voordeling dankzij de belastingvermindering waar uw stortingen recht op geven, maar vergeet geen rekening te houden met kosten en taksen.

U geniet van een extra fiscaal voordeel door meerdere pensioenspaarformules te combineren. Het maximumbedrag dat u kunt sparen, kan echter wel verschillen.

  • De pensioenspaarverzekering: u geniet een gegarandeerd rendement en kapitaal, maar dit is in de huidige situatie met de lage rentes eerder beperkt.
  • Het pensioenspaarfonds: het kapitaal is niet gegarandeerd, maar het rendement is mogelijk hoger.
  • Het langetermijnsparen: gegarandeerd rendement en kapitaal, maar dit is in de huidige situatie met de lage rentes eerder beperkt.
De vierde pijler: individueel sparen

De vierde pijler is het individueel sparen. Hierbij geniet u geen belastingvoordeel. U kunt individueel een kapitaal voor uw pensioen opbouwen met behulp van een spaarrekening, een levensverzekering een investeringsplan, fondsen, enzovoort.

Stel pensioensparen niet langer uit

Begin vandaag nog met pensioensparen bij ING. Zo geniet u later zorgeloos van al uw toekomstige projecten.