Pensioen

De pensioenpijlers in België

Ons pensioenstelsel steunt op vier pijlers. Het (kleine) pensioen dat je van de overheid zal krijgen, is er daar maar eentje van. Er zijn dus nog andere manieren om geld voor je pensioen opzij te zetten. Een overzicht.

De eerste pijler: het wettelijk pensioen

Het wettelijk pensioen is het pensioen dat je later van de overheid krijgt als je gewerkt hebt. Dat bedrag krijg je maandelijks op je rekening gestort. In de meeste gevallen gebeurt dat als je de wettelijke pensioenleeftijd hebt bereikt (67 jaar vanaf 2030). Het bedrag hangt af van verschillende factoren:

  • het aantal jaren dat je werkte of gelijkgestelde periodes (bijvoorbeeld ouderschapsverlof)
  • het inkomen dat je ontving
  • je statuut (werknemer, zelfstandige of benoemde ambtenaar)

De tweede pijler: het aanvullend pensioen

  • Ben je werknemer? Dan kan je werkgever in een groepsverzekering of pensioenfonds voorzien. Een deel van je loon komt dan terecht in een pot bij een pensioeninstelling die het geld belegt. Ook je werkgever doet een bijdrage in deze pot. Je wekgever is niet verplicht om dit voordeel toe te kennen en ook het bedrag ligt niet vast. Indien je geen of slechts een beperkte groepsverzekering hebt, dan kan je kiezen voor een vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW).
  • Ben je zelfstandige? Dan kun je onder meer kiezen voor een vrij aanvullend pensioenplan waar een belastingvoordeel aan gekoppeld is. Het pensioen van zelfstandigen is gemiddeld lager dan van werknemers.
  • Ben je ambtenaar? Dan hangt het af van je situatie. Contractuele ambtenaren kunnen soms genieten van een groepsverzekering, terwijl dat voor statutaire ambtenaren niet het geval is. Het pensioen van ambtenaren is gemiddeld hoger dan van werknemers.

De derde pijler: het individueel pensioensparen

Door aan pensioensparen te doen, bouw je aan een extraatje voor tijdens je pensioen én kan je een belastingvoordeel krijgen. Je stort regelmatig een bedrag in een potje en je kapitaal groeit mee. Pensioensparen is extra interessant dankzij de belastingvermindering die je kan krijgen als je aan enkele voorwaarden voldoet (tot 25% op het maximumbedrag van 1.270 euro in 2021). Je kan in deze pijler ook formules combineren (pensioensparen + langetermijnsparen). Bij langetermijnsparen krijg je immers ook een fiscaal voordeel van 30% op de gestorte bedragen als je aan enkele voorwaarden voldoet. Het fiscaal voordeel van langetermijnsparen is echter groter, omdat het bedrag dat je maximaal kan storten 2.350 euro bedraagt in 2021. Let op: jouw fiscaal maximum voor langetermijnsparen kan lager zijn, omdat het maximum afhangt van je beroepsinkomen en/of in welke mate je een belastingvoordeel geniet op je woonkrediet.

  • De pensioenspaarverzekering: je geniet een gegarandeerd rendement en kapitaal, maar dit is in de huidige situatie met de lage rentes eerder beperkt. In dit geval kies je voor een tak 21-spaarverzekering.
  • Het pensioenspaarfonds: het kapitaal is niet gegarandeerd, maar het rendement is mogelijk hoger. Een potentieel hoger rendement betekent wel dat deze formule risicovoller is. Je kapitaal wordt belegd in aandelen, obligaties en liquide middelen.
  • Het langetermijnsparen: gegarandeerd rendement en kapitaal, maar dit is in de huidige situatie met de lage rentes eerder beperkt. Net als bij een pensioenspaarverzekering kies je voor een tak 21-spaarverzekering.

In vergelijking met de pensioenspaarverzekering zijn er bij het langetermijnsparen wel andere fiscale regels en taksen van toepassing. Meer weten over pensioensparen?

De vierde pijler: individueel sparen en beleggen

De vierde pijler bestaat uit alle inspanningen die je zelf doet om een extraatje aan te leggen, zoals een spaarboekje of een investering in vastgoed. De eerste 3 pijlers zullen wellicht niet volstaan om voluit van je pensioen te kunnen genieten. Nu de rente op spaargeld al jaren tot een minimum herleid is, kan het interessant zijn om te beleggen voor later. Ontdek hoe te beleggen zoals je wil.

Stel pensioensparen niet langer uit

Begin vandaag nog met pensioensparen bij ING. Zo geniet je straks zorgeloos van al je toekomstige projecten.