Pensioen

25 juli 2019

Wanneer start ik best met pensioensparen?

De kans dat uw wettelijk pensioen later zal volstaan, is klein. Zeker als u dezelfde levensstandaard wil aanhouden. Daarom is het goed om een extra appeltje voor de dorst te voorzien via pensioensparen. Maar wanneer start u daar nu best mee?

Dankzij pensioensparen kunt u bovenop uw wettelijk pensioen een aanvullend pensioen opbouwen. De overheid moedigt dit aan: onder bepaalde voorwaarden kunt u hiervoor een belastingvoordeel krijgen.

Om te starten met pensioensparen zijn er slechts 3 voorwaarden:

  • U bent minstens 18 jaar en maximaal 64 jaar.
  • U heeft een belastbaar inkomen.
  • Op het moment dat u het contract afsluit, woont u in België of in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte.

Hoe vroeger u begint met pensioensparen, hoe hoger uw potentieel rendement namelijk is. Door vroeg te starten, haalt u immers voordeel uit de kapitalisatie van de interesten en inkomsten. 

Doet u nog niet aan pensioensparen? Daar had u dan wellicht goede redenen voor: uw inkomen ging misschien jarenlang grotendeels naar de afbetaling van een hypotheek, uw gezin breidde uit, er was geld nodig voor een nieuwe wagen, enzovoort. Maar zelfs al bent u nu misschien al de 40, 50 of 60 voorbij: dat hoeft u niet te weerhouden om alsnog te starten. Het op één na beste moment om te beginnen is namelijk altijd ‘vandaag'. Het belastingsvoordeel wordt toegestaan voor spaarformules met een minimale looptijd van 10 jaar. U kunt dus perfect op uw 55e beginnen met pensioensparen en ten volle profiteren van het belastingvoordeel.

De aanpak van Ilse, Paul en lander

Ilse begint op 25-jarige leeftijd met pensioensparen. Jaarlijks stort ze 980 euro en daarvoor krijgt ze een belastingvermindering van 30% op dat bedrag. Ze kiest voor een pensioenspaarfonds met een gemiddeld actuarieel jaarlijks rendement van 3%.

Paul is 45 jaar en neemt een pensioenspaarverzekering met een interest van 0,65% op het moment van de storting. Elk jaar stort hij 980 euro en geniet hij van een belastingvermindering van 30% op die som.

Lander doet niet aan pensioensparen. Hij zet vanaf zijn 25ste elk jaar 980 euro op een spaarboekje met een gemiddeld rendement van 0,2% (noot: momenteel bedraagt de rente op de meeste Belgische spaarboekjes 0,11%). Dat doet hij 40 jaar lang.

Wat doet u best wanneer?

  • Bent u jonger dan 50 jaar? Neem dan zo snel mogelijk contact op met ING om uw beleggersprofiel op te maken. Wil u een potentieel hoog rendement? Bekijk dan welke fiscale pensioenspaaroptie het beste bij u past.
  • Bent u tussen 50 en 55 jaar? Ook dan kunt u nog een mooi kapitaal verzamelen en jaren fiscaal voordeel genieten. Begint u voor uw 55ste te sparen in een pensioenspaarcontract, dan wordt u belast als u 60 jaar bent (de anticipatieve heffing). De laatste jaren van uw contract (tussen 60 en 64) zijn belastingvrij, terwijl u nog van het fiscaal voordeel geniet.
  • Bent u tussen 55 en 65 jaar? In dit geval zal de focus meer liggen op het fiscale voordeel en minder op het rendement. Als u na uw 55ste begint met pensioensparen, moet het contract ten minste 10 jaar lopen. Dan betaalt u de anticipatieve heffing niet op uw 60e, maar tien jaar na uw eerste storting.
  • Pensioensparen na 65? U kunt nog altijd sparen en/of beleggen voor uw pensioen, maar dan zonder fiscaal voordeel.  

Begin vandaag nog met pensioensparen bij ING. Zo geniet u later zorgeloos van al uw toekomstige projecten.