Gezin

13 juli 2017

Uit elkaar … Wat met de woning?

Jullie zijn huurders of eigenaars van een woning die jullie naar eigen smaak hebben ingericht. Nu jullie uit elkaar gaan, moeten jullie er belangrijke beslissingen over nemen.

U bent huurder

Neem sowieso contact op met de huisbaas:

  • Laat de huurovereenkomst op naam zetten van de persoon die blijft. Als de eigenaar daarmee akkoord gaat.
  • Zeg de huur op als jullie allebei vertrekken.

Opgelet: zolang het einde van het samenwonen of de scheiding niet is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, blijven jullie allebei aansprakelijk voor de huur en de kosten.

U bent eigenaar

Omdat er heel veel factoren meespelen in het aankopen van een vastgoed, is het onmogelijk alle situaties op te sommen. Daarom beperken we ons hier tot enkele algemeenheden. Neem sowieso contact op met uw notaris of advocaat om uw specifieke situatie te bespreken.

Feitelijk samenwonenden hebben geen specifiek statuut op het vlak van vermogensrecht. Maar misschien hebben jullie iets vastgelegd in een samenlevingscontract, of zit er een tontinebeding bij de aankoopakte van de woning. Vraag advies aan uw notaris, advocaat of bankier. Zij zijn het best geplaatst om u in deze situatie bij te staan.

Doorgaans kan geen van jullie beiden de gezinswoning verkopen zonder de toestemming van de andere. Maar dat is geen algemene regel. Vraag daarom advies aan uw notaris of advocaat zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

De woonlening

Als jullie samen een lening aangingen voor de aankoop van de woning, geldt doorgaans het basisprincipe dat jullie hiervoor samen hoofdelijk aansprakelijk blijven. Als u of uw ex niet betaalt, kunnen jullie allebei in de problemen komen. Vraag raad en win zo veel mogelijk informatie in zodat u de beste beslissing kunt nemen.

Opgelet: vooraleer de bank uw woonlening kan wijzigen, moet uw echtscheiding definitief zijn. Dit geldt ook als u wettelijk samenwoont en uit elkaar gaat. Het moet dus opgenomen zijn in de registers van de burgerlijke stand van uw gemeente.

De schuldsaldoverzekering

De mogelijkheden en gevolgen voor de schuldsaldoverzekering zijn erg uiteenlopend. We raden u aan dit te bespreken met de bank of verzekeraar waar u de schuldsaldoverzekering hebt afgesloten.

De premies

Kregen jullie premies of andere voordelen bij de aankoop van jullie woning? Vraag uw notaris of advocaat naar de mogelijke gevolgen als jullie verkopen.

Brandverzekering en familiale verzekering

U verlaat de gezinswoning, uw ex verhuist, of jullie vertrekken allebei? Zorg ervoor dat u goed beschermd blijft en laat de polis van uw brandverzekering en familiale verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid) nakijken. Als u een nieuwe verzekering nodig hebt, kunt u online een simulatie maken van de premie.

En nu?