Werken

5 mei 2017

Studentenjob: de antwoorden op al je vragen


Op zoek naar een studentenjob voor deze zomer? Ontdek je rechten en plichten als jobstudent in 8 vragen & antwoorden.

Het is mogelijk om te groeien in tijden van disruptie. Maar niet op de manier waarop men het vroeger aanpakte. De toekomst is aan nieuwsgierige bedrijven die buiten het kader denken. Bedrijven waar iedereen mag meedenken en inspireren, aldus Guy Wollaert, innovatiestrateeg en tot midden 2015 CTO bij The Coca-Cola Company. Zijn boodschap: “Verbreed uw interessespectrum. Omring u met mensen en partners van de meest diverse pluimage. Maak connectie. Laat iedereen meedenken. En creëer omstandigheden die vernieuwing stimuleren.”

1. Vanaf welke leeftijd mag ik als student werken?

Om als student te werken, moet je minstens 16 jaar zijn. Er bestaan wel uitzonderingen.

2. Kan ik als student werken na het beëindigen van mijn studies?

In principe geldt dat wie studentenjob zegt, student zegt. Deze jobs zijn dus voorbehouden voor jongeren die nog studeren. Er bestaat wel een uitzondering voor studenten die in juni afstuderen en nog willen werken tijdens de zomervakantie. Nadat je je diploma hebt behaald, kan je nog tot 30 september van hetzelfde jaar onder een studentenovereenkomst werken.

3. Moet ik een arbeidsovereenkomst ondertekenen?

Voor je aan de slag gaat, moet je een schriftelijke overeenkomst ondertekenen met je werkgever. Dit document moet zowel door jou als door de werkgever worden ondertekend en je moet hier een exemplaar van krijgen. Het contract bepaalt de duur van de tewerkstelling, het salaris of hoe dit wordt berekend, de aanvangs- en einddatum, een beschrijving van de opdracht enzovoort. Hier vind je een typevoorbeeld.

4. Hoeveel uur mag ik werken?

Een contract voor een studentenjob is onderworpen aan strikte voorwaarden, meer bepaald wat betreft het aantal uren. De wet bepaalt dat je maximaal 475 uren per jaar mag werken. Bovendien mag je niet meer dan 240 uren per trimester presteren, behalve tijdens de zomermaanden. Naast deze regels kan je vrij kiezen hoe je deze uren over het hele jaar spreidt.

Opgelet:
Als je meer uren werkt dan wat wettelijk is toegestaan, zal je op verschillende manieren worden bestraft: je ouders verliezen de kinderbijslag, je moet belastingen betalen en de werkgever geniet niet langer van de verminderde sociale bijdragen.

Goed om te weten
Op de website socialsecurity.be (rubriek Student@Work) kan je de reeds gewerkte uren opvolgen en een attest krijgen. Met de app Student@work kan je eveneens het aantal uren nagaan dat je nog kunt werken.

5. Welk salaris krijg ik als student?

Het salaris dat je voor een studentenjob krijgt, wordt bepaald door de collectieve arbeidsovereenkomsten van de sector waarin je gaat werken. In functie van je leeftijd en anciënniteit en volgens de overeenkomst die tussen de vakbonden en de werkgevers werd afgesloten in de sector zal je een minimumbedrag krijgen per aantal gepresteerde uren. Indien er geen enkele overeenkomst werd ondertekend binnen je bedrijf, zal je salaris worden berekend op basis van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen.

6. Moet ik belastingen betalen?

Als je minder dan € 10.345,84 bruto per jaar verdient, moet je na betaling van de sociale bijdragen geen belastingen betalen. Opgelet, dit bedrag verandert elk jaar en is enkel geldig voor het jaar 2017.

7. Blijven mijn ouders kinderbijslag ontvangen?

Als je 'ten laste' bent van uw ouders, moet je het salaris dat je ontvangt controleren, zodat je ouders geen extra belastingen moeten betalen. Er is een tabel beschikbaar in functie van je gezinssituatie (alleenstaande ouder, handicap enzovoort.).

8. Heb ik recht op vakantie?

Ja, er bestaan voorwaarden die het verlof voor jobstudenten bepalen. Als je bijvoorbeeld een jaar werkt, heb je recht op vier weken vakantie.