Wonen

Zijn er belastingvoordelen verbonden aan mijn hypothecaire lening?

U denkt eraan om een woning te kopen of bouwen? In België geeft uw hypothecaire lening onder bepaalde voorwaarden recht op een belastingvermindering. ING helpt u om snel een idee te krijgen van hoeveel die vermindering kan zijn.1

Belangrijk voor u begint:

  • Beantwoord elke vraag vanuit uw individuele situatie. Het is immers een persoonsgebonden belastingvoordeel: als u een woonlening aanging met meerdere personen, kan het voordeel voor elke persoon anders zijn.
  • U hebt al een woonlening met recht op belastingvermindering en hebt of wilt deze lening laten herfinancieren? Dan behoudt u voor de geherfinancierde lening hetzelfde fiscale voordeel dat van toepassing is op uw oorspronkelijke lening.2

1 ING informeert u met deze simulator op een algemene en beknopte wijze over de huidige fiscaliteit van uw hypothecaire lening en uw eventuele recht op belastingvoordelen. Wij beperken ons tot het beschrijven van enkele veel voorkomende situaties. Daarom is deze simulator alleen bedoeld als indicatief hulpmiddel en mag het resultaat niet beschouwd worden als fiscaal advies op maat. Als u een fiscaal advies op maat wilt, wat wij sterk aanraden, moet u contact opnemen met een fiscaal adviseur.

2 U sloot een lening tussen 1/1/2005 en 1/11/2015 en u geniet van een belastingvoordeel in het Waalse gewest, dan zal een verlenging van de looptijd van uw lening vanaf 1/11/2015 geen recht geven op een evenredige verlenging van het belastingvoordeel. De looptijd van uw lening op 1/11/2015 zal verder worden gebruikt om te bepalen tot welke datum u recht heeft op het belastingvoordeel in het Waalse gewest. Voor leningen afgesloten tussen 2/11/2015 en 31/12/2015 kijkt men naar de looptijd op 1/1/2016.

Behoudens grove fout kan ING niet aansprakelijk gesteld worden voor beslissingen die louter gebaseerd zijn op deze simulator.

Meer informatie krijgt u ook op de site van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Is de lening bedoeld voor het verwerven of behouden van uw eigen woning?

Een woning is uw eigen woning als u er volle eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van bent en er zelf woont.